© ID/ Lieven Van Assche

Nieuwe minimumdoelen geven scholen ruimte voor eigen project, stellen onderwijskoepels

De onderwijsverstrekkers reageren opgelucht dat er een consensus is bereikt over de minimumdoelen voor de basisvorming voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Ze lijken het er allemaal eens over te zijn dat scholen met wat nu op tafel ligt, een eigen project kunnen uitwerken.

Bron: Belga

“Onderwijskwaliteit heeft niets te maken met kwantiteit van eindtermen, maar gaat over de diepgang waarmee je die kan realiseren. En daarvoor heb je voldoende onderwijstijd nodig”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de onderwijskoepel die naar het Grondwettelijk Hof stapte om de vorige eindtermen te laten vernietigen. Volgens hem zullen de scholen die tijd nu krijgen. “Het decreet vraagt dat we de eindtermen letterlijk opnemen in onze leerplannen. Dat kon niet met de vernietigde eindtermen, maar wel met deze minimumdoelen”, zegt hij nog.

LEES OOK. Geen eindtermen meer maar ‘minimumdoelen’ in het onderwijs: Ben Weyts en koepels raken het eens over hervorming

Boeve erkent dat het een compromis is, maar spreekt over een “aanvaardbaar geheel”. “Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat er geen bepaalde aanpak wordt opgelegd. De leraar behoudt zijn pedagogische en didactische vrijheid”, aldus de topman van het Katholiek Onderwijs.

Ook het gemeenschapsonderwijs GO! vond de vorige eindtermen te overladen. “Dat probleem is nu opgelost. We zijn vertrokken van de vernietigde eindtermen en hebben die versoberd”, verklaart afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux.

Hij beseft dat er nog heel wat werk zal zijn om de minimumdoelen te inplementeren, niet alleen voor de scholen en leerkrachten maar ook voor bijvoorbeeld educatieve uitgeverijen die didactisch materiaal moeten voorzien. “Het zal een moeilijk jaar worden, maar er is geen alternatief”, zegt hij.

Arbeidsmarktgerichte richtingen

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is tevreden dat er ook ruimte wordt gegeven aan arbeidsmarktgerichte richtingen. “Aan de hand van heldere minimumdoelen kan elke school een eigen curriculum uitwerken. Het is aan de school om daar praktijk of verdieping aan toe te voegen. Onze scholen met een praktijkgerichte component hebben er altijd sterk op aangedrongen om daar voldoende ruimte voor te krijgen. Het is een goede zaak dat die mogelijkheid er nu is”, verklaart algemeen directeur Walentina Cools.

Ook het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), dat voornamelijk beroeps- en technische scholen vertegenwoordigt, is tevreden met de ruimte die hun scholen krijgen. “Het uitschrijven van de leerplannen geeft ons de kans om onze ambities en eigen klemtonen te leggen voor het provinciaal onderwijs. Wij gaan voor een uitstekende opleiding in technische vakken en praktijkvakken”, legt voorzitter Luk Lemmens uit.

Nieuwe vakken

Het POV maakt al meteen van de gelegenheid gebruik om twee nieuwe vakken te lanceren: STEM en denkatelier. In het eerste vak is het de bedoeling dat leerlingen oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen. In denkatelier wordt ingezet op het ontwikkelen van cruciale denkvaardigheden waaronder analytisch, computationeel, creatief en kritisch denken.

Tot slot klinken ook positieve geluiden bij de steinerscholen, die net zoals Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof stapten tegen de vorige eindtermen, omdat die hen te weinig ruimte zouden geven om eigen accenten te leggen. Voor de meeste sleutelcompetenties is er geen probleem om deze minimumdoelen te integreren in de leerplannen van de steinerscholen, klinkt het. Voor sommigen is er wel een probleem en daarvoor zal de Federatie Steinerscholen een aanvraag tot gelijkwaardige onderwijsdoelen indienen. De steinerscholen werken al met afwijkende eindtermen.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners