© BELGA, Getty Images

Geen eindtermen meer maar ‘minimumdoelen’ in het onderwijs: Ben Weyts en koepels raken het eens over hervorming

De onderwijsverstrekkers hebben een consensus gevonden over nieuwe minimumdoelen – de vroegere eindtermen – basisvorming, die de onderwijskwaliteit moeten versterken in de 2de en 3de graad secundair. Nadat het Grondwettelijk Hof de oorspronkelijke eindtermen had vernietigd, zijn de onderwijspartners met de kaasschaaf over het voorstel van Onderwijsminister Ben Weyts gegaan.

Hannes Heynderickx

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in juni 2022 de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De rechters oordeelden dat scholen te weinig vrijheid krijgen in het bepalen wat hun leerlingen moeten kennen en kunnen. De onderwijspartners hebben een akkoord over een nieuw systeem dat ingaat vanaf september 2023. Er wordt niet meer gesproken over eindtermen, maar over minimumdoelen. “Een eindterm werd vaak verkeerd begrepen als een soort eindhalte voor het onderwijs”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “De nieuwe ‘minimumdoelen’ moedigen scholen daarentegen aan om bovenop wat de overheid vraagt nog veel verder te gaan.”

Om tegemoet te komen aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof werden de vernietigde eindtermen afgeslankt. Er waren oorspronkelijk 995 vernietigde eindtermen basisvorming voor de tweede en derde graad secundair. Daarvan blijven nu nog 596 minimumdoelen over. “Het is echter niet het aantal doelen dat telt, wel hoe hoog de lat wordt gelegd. Er zijn vooral herhalingen, gedetailleerde beschrijvingen en voorbeelden geschrapt”, maakt Weyts zich sterk. Eerder maakte hij al bekend dat er prioriteit gegeven wordt aan “de meest cruciale competenties”: Nederlands, talen en wetenschappen-wiskunde.

De onderwijspartners hebben een akkoord over de minimumdoelen voor de basisvorming. Over de specifieke vorming is er nog geen consensus. Volgens Weyts worden heel wat vernietigde eindtermen uit de basisvorming verschoven naar de nieuwe minimumdoelen voor de specifieke vorming. Een akkoord daarover verwacht hij in mei.

Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement moet zich later nog definitief uitspreken over de nieuwe minimumdoelen, maar ze worden onder voorbehoud nu al bezorgd aan de scholen, net als de voorlopige leerplannen van de onderwijsverstrekkers. “Het is immers belangrijk dat directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen een houvast hebben om volgend schooljaar voor te bereiden”, klinkt het bij Weyts. De gesuggereerde leerplannen zijn een voorstel van de onderwijsverstrekkers aan de scholen: het is aan hen zelf om aan de slag te gaan met de nieuwe minimumdoelen. Zij bepalen hoe de leerlingen de minimumdoelen zullen halen – en bijvoorbeeld dus ook hoeveel lesuren er besteed zullen worden aan elk vak.

“De opmaak van deze nieuwe minimumdoelen, binnen een zeer ambitieuze timing, is een titanenwerk”, zegt Weyts. “Er was zelfs wat pendeldiplomatie voor nodig, ook al is dat eigenlijk niet de opdracht van een minister. Maar we moesten wel aan de slag met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. We moesten van de nood een deugd maken en meer soberheid combineren met meer focus. We maken vanaf volgend schooljaar een doorstart en zorgen voor meer onderwijskwaliteit.”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners