© fvv

Verplicht elke nieuwe regering fietsplan op te stellen: Groen doet opmerkelijk voorstel om diefstallenplaag aan te pakken

Elke nieuwe regering moet een concreet fietsbeleidsplan opstellen, en experts moeten dat mee opvolgen. Dat is een voorstel van Groen. De partij wil zo de toekomstige ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aanzetten om bijvoorbeeld de strijd tegen fietsdiefstallen op te voeren.

Werner Rommers

In ons land zijn er gemiddeld zeventig fietsdiefstallen per dag. Wat er wordt ondernomen om dat aantal naar beneden te krijgen, wordt ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van het federale fietsplan.

Het is een voorstel van Groen om elke regering voortaan bij haar aantreden te verplichten een fietsplan op te stellen met duidelijke doelstellingen. Dat plan wordt vervolgens elk jaar tegen het licht gehouden, kwestie van de vooruitgang in kaart te brengen. De partij heeft daarvoor nu een wetsvoorstel ingediend. “Wie kan tegen zo’n fietsplan zijn, wanneer je weet dat meer fietsen voor gelukkigere mensen zorgt, meer gezonde lucht en minder files”, aldus Groen-Kamerlid Kim Buyst.

Het fietsplan, dat Groen wettelijk wil opleggen aan alle volgende regeringen, gaat veel verder dan enkel de strijd tegen fietsendieven. Past er bijvoorbeeld ook nog in: welke initiatieven worden genomen om de fiets populairder te maken voor woon-werkverkeer? Welke budgetten worden vrijgemaakt om de combinatie trein-fiets aantrekkelijker te maken? Hoe worden straks aan treinstations voldoende veilige fietsstallingen gecreëerd?

Voor de jaarlijkse evaluatie – hoe staat het met de fietsdiefstallen of de bouw van voldoende veilige fietsstallingen – wordt mee gerekend op de inbreng van een ‘federale fietscommissie’, bestaande uit experts en middenveldorganisaties zoals onder meer de Fietsersbond.

Dan toch lokfietsen?

“Politieke ideeën om de fiets te promoten of de veiligheid van fietsers te verhogen zijn goed”, reageert Wies Callens van de Fietsersbond. “Maar het is uiteraard nog belangrijker dat die ideeën worden uitgevoerd, of dat er tenminste flinke vooruitgang wordt geboekt. Dat was in het verleden niet altijd het geval.”

Zo wijst Callens naar juridische problemen in de strijd tegen fietsdiefstallen. “Er wordt dan vaak gesproken over het inzetten van lokfietsen door de politie, om zo fietsdieven te kunnen betrappen. Maar nog steeds is er onduidelijkheid of lokfietsen inzetten juridisch wel kan. Dat die discussie blijft aanslepen, is bijzonder jammer. We hopen dat zo’n duidelijk fietsplan de regering en de verschillende ministers tot meer dadendrang aanzet.”

Groen gelooft van wel. De partij heeft er goede hoop in dat het wettelijk verplichte federale fietsplan kan helpen om het aantal fietsdiefstallen tegen 2040 te halveren.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners