© ATV

Sihame El Kaouakibi krijgt gelijk van rechtbank en heeft recht op twee halftijdse medewerkers, op straffe van dwangsom

Het Vlaams Parlement moet voor Sihame El Kaouakibi twee halftijdse medewerkers aanstellen. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist.

Dante Bellon

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi vraagt plots twee parlementair medewerkers aan, ook al is ze al twee jaar afwezig: Vlaams Parlement weigert

El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, is al meer dan twee jaar in ziekteverlof, maar kondigde recent aan dat ze voor 20% haar werk zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd.

El Kaouakibi was tegen die weigering naar de kortgedingrechter gestapt en die heeft nu geoordeeld dat de Vlaamse overheid een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst moet aanbieden aan de beide kandidaat-administratieve medewerkers die het parlementslid had voorgedragen. Indien de Vlaamse overheid hiertoe niet overgaat, moet zij een dwangsom van 250 euro per dag betalen.

“De rechtbank is van oordeel dat elke volksvertegenwoordiger een subjectief recht heeft op de toekenning van een administratief medewerker om hem in de uitoefening van zijn ambt bij te staan”, zegt persrechter Els De Breucker. “Verder meent de rechtbank dat het verzoek om voorlopig een parlementair medewerker aan te stellen geen rechtsmisbruik uitmaakt.”

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi gaat opnieuw aan het werk als parlementslid, maar: “Na deze legislatuur stap ik uit de politiek”

In november 2022 was er plots ontstentenis in het Vlaams Parlement, nadat El Kaouakibi ‘plots’ twee medewerkers had aangevraagd. Het ging om Jiri De Laet, de voormalige medewerker van Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz en gewezen kabinetschef van Antwerps schepen Erica Caluwaerts (Open Vld), en om Aimé Schrauwen. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, waarin onder andere de parlementsvoorzitter (Liesbeth Homans, N-VA, red.) en de fractievoorzitters van de zeven vertegenwoordigde partijen zitten, vonden het niet kunnen dat een parlementslid, dat al twee jaar geen parlementair werk gedaan heeft, zo’n medewerker krijgt. Die beslissing werd dus door El Kaouakibi aangevochten.

Subsidiefraude

Op het moment van de eerste aanvraag was de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi al opgeheven. Het parlement stemde unaniem in op de vraag van het parket dat de politica en haar (zaken)partner Erika Xuan Nguyen wil vervolgen voor valsheid in geschrifte en subsidiefraude ter waarde van zo’n half miljoen euro.

LEES OOK. Huiselijk geweld, vals adres en fraude: getuigenissen schetsen vernietigend beeld van El Kaouakibi-vertrouweling Jiri De Laet

De voormalige politica van Open Vld, die sinds 7 april 2021 als onafhankelijke zetelt, gaf begin dit jaar aan op haar sociale media dat ze opnieuw op het politieke toneel wilde verschijnen. “Ik begin op 20% en we bouwen rustig aan verder op”, schreef ze op Instagram over haar terugkeer.

Toen vroeg de volksvertegenwoordiger opnieuw twee deeltijdse parlementaire medewerkers aan. Opnieuw werden die geweigerd, omwille van “onvolledige documenten”. “Vreemd, want het zijn dezelfde documenten en vorige keer was dit geen reden voor weigering.” Volgens El Kaouakibi is zo’n medewerker voor haar noodzakelijk om te kunnen heropstarten, aangezien ze geen partij, studiedienst of fractie heeft.

LEES OOK. Aimé Schrauwen (28), de tweede kandidaat-medewerker van El Kaouakibi: “Hoe Sihame door Open Vld is aangepakt, is hypocriet”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners