© Karel Hemerijckx

Rekenhof erg kritisch voor Waals beleid rond industrieterreinen

Het Waals beleid rond industriegebieden loopt mank. Dat blijkt uit een kritische audit van het Rekenhof, waarvan de resultaten woensdag bekend zijn gemaakt. Het ontbreekt aan een gewestelijke strategie op de ontwikkeling van industrieterreinen en de subsidiëring vertoont gebreken.

Bron: Belga

Het Waals gewest is onder meer bevoegd voor de afbakening van de industriegebieden en voor de subsidiëring van werken rond infrastructuur en sanering. In een nieuwe audit hield het Rekenhof het beleid van het gewest en de subsidiëring tegen het licht. De kritiek in dat rapport is niet min.

Zo toont een doorlichting van de subsidiëring dat de financiële opvolging gaten vertoont. Daardoor is het onmogelijk na te gaan hoeveel subsidies in totaal aan elk terrein werden toegekend. Bepaalde subsidies werden onregelmatig toegekend en het duurt “abnormaal lang” voordat bepaalde subsidies groen licht krijgen.

Overigens blijkt het creëren van industrieterreinen een winstgevende vastgoedactiviteit voor ondernemingen te zijn. Door de hoge subsidiëring kunnen ze bij de verkoop van uitgeruste terreinen aan ondernemingen winst boeken. Die houden ze op zak omdat er geen mechanisme bestaat waarbij een terugvordering op de ontvangsten gebeurt.

Onvoldoende controle

Het Rekenhof ziet ook dat de creatie van industrieterreinen niet kadert in een gewestelijke visie op economische ontwikkeling. Het gewest heeft ook onvoldoende controle over de informatie over de industrieterreinen om het beleid effectief te kunnen aansturen. Daardoor komt die aansturing erop neer dat dringende problemen worden aangepakt met prioritaire plannen en oproepen voor het indienen van projecten.

Daarnaast vreest het Rekenhof dat Wallonië kansen mist bij de ontwikkeling van economische activiteit in de industrieterreinen. Er is maar beperkte ruimte om grote bedrijven te kunnen toelaten. Maar bovendien kan de voorraad beschikbare terreinen niet snel worden aangepast aan de toegenomen of specifieke vraag wegens de termijn die nodig is om nieuwe industrieterreinen te ontwikkelen. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen tot slot nergens centraal nagaan welke terreinen in Wallonië beschikbaar zijn.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners