Waalse minister van Landbouw Willy Borsus (MR)© BELGA

Ongeruste landbouwers trekken per tractor naar hoofdkwartier Waalse regering

Vertegenwoordigers van de Franstalige landbouworganisaties FWA en Fugea zijn dinsdag per tractor naar de hoofdzetel van de Waalse regering in Namen getrokken. Ze zijn ongerust over op til zijnde maatregelen om bodemerosie te beperken.

Bron: Belga

De Waalse minister van Landbouw Willy Borsus (MR) zette recent een werkgroep op poten die zich moet buigen over het erosieprobleem. Die werkgroep vergaderde dinsdag een eerste keer in Namen. De vertegenwoordigers van de landbouworganisaties trokken toeterend per tractor richting de vergadering.

In het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid wil de Europese Commissie het risico op erosie en degradatie van de bodem beperken. Tot nog toe werd daarvoor rekening gehouden met de hellingsgraad van percelen, maar in een nieuw referentiesysteem voor erosiegevoeligheid zouden ook de lengte van de helling, de bodemkernmerken en de gemiddelde neerslagintensiteit worden meegenomen.

Landbouwers in gebieden met een hoog erosierisico zullen een andere werkmethode moeten volgen, al zou er wel een overgangsperiode voorzien zijn. De landbouworganisaties pleiten voor “oplossingen die op het veld kunnen worden toegepast” en een overgangsperiode van twee jaar. Ze vragen ook uitzonderingen voor bepaalde percelen.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners