© BELGA

Weyts houdt vast aan timing eindtermen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts houdt vast aan de vooropgestelde timing om vanaf september 2023 te kunnen starten met de nieuwe eindtermen in de derde graad van het secundair onderwijs. Dat heeft de N-VA-minister donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Elisabeth Meuleman (Groen) en Hannelore Goeman (Vooruit).

Bron: BELGA

Om regelgevend tijdig klaar te zijn, suggereert Weyts om te werken met een voorstel van decreet in plaats van een ontwerp van decreet. Dat gaat doorgaans sneller omdat de tekst dan niet via de Raad van State moet passeren.

LEES OOK. Waarom wordt er geschrapt in de uren geschiedenis en aardrijkskunde? En wat denken leerkrachten er zelf over?

Onderwijsminister Weyts en de onderwijskoepels moesten vorig jaar opnieuw om tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair vernietigd had. De eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen moeten halen. 

In september 2022 kwamen de minister en de onderwijsverstrekkers tot een akkoord over hoe het ontwikkelproces er moest uitzien. De vernietigde minimumdoelen zullen worden “gereduceerd en versoberd” en er komt een focus op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen (STEM). 

Er werd ook afgesproken dat er naast de bestaande ontwikkelcommissies - die zich per vakgebied over de minimumdoelen buigen - een overkoepelende commissie zou komen. Daarnaast is er ook een valideringscommissie, zeg maar de kwaliteitsbewaker voor de validering van de eindtermen.

Maar binnen de onderwijswereld groeit de ongerustheid over de inhoud en de timing van de hele oefening. Er is voorlopig nog geen consensus over hoe de eindtermen eruit moeten zien. Om scholen de kans te geven zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar maken de koepels al lessentabellen op.

Bemiddelen

Volgens minister Weyts zijn de ontwikkelcommissies al klaar met hun werk rond de eindtermen basisvorming en zijn ze ook al aan de slag met de specifieke eindtermen. Het probleem zit blijkbaar vooral nog in de afstemming tussen de ontwikkelcommissies  (en de overkoepelende ontwikkelcommissie) enerzijds en de valideringscommissie anderzijds. “Ik probeer daarin te bemiddelen”, aldus Weyts. 

De N-VA-minister wil wel vasthouden aan de vooropgestelde timing en dus aan de invoering op 1 september. “Anders zitten we met een vacuüm”, klinkt het. De tijd dringt wel. Volgens Groen-parlementslid Meuleman dreigen de nieuwe eindtermen pas in de zomer goedgekeurd te worden, op een moment dat de scholen in zomervakantie zijn.

Daarom suggereert de minister ook de piste van een voorstel van decreet. Dat gaat sneller omdat er voor een voorstel van decreet geen advies van de Raad van State verplicht is. Meuleman houdt haar hart vast: “zeker na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof is het belangrijk om te kiezen voor een juridisch sluitende oplossing. De Raad van State omzeilen is dan misschien ook suboptimaal”.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners