© BELGA

Advocaten kanten zich tegen wetsontwerp bestuurlijke handhaving dat voorligt in parlement: “Gevaar voor rechtsstaat”

De Orde van Vlaamse Balies, oftewel Advocaat.be, stelt zich ernstige vragen bij de wet bestuurlijke handhaving die momenteel voorligt in het federaal parlement. De wet ontneemt mensen een reële tweede kans, zo klinkt het woensdag in een persbericht. Bovendien vrezen de advocaten dat lokale besturen in sommige gevallen de plaats innemen van de strafrechter, wat een “gevaar voor de rechtsstaat” wordt genoemd.

gjsBron: BELGA

De wet bestuurlijke handhaving moet lokale besturen meer middelen geven in de strijd tegen drugscriminaliteit. Zo krijgen burgemeesters de mogelijkheid om na een integriteitsonderzoek malafide handelszaken te sluiten, die kunnen dienen om drugsgeld wit te wassen. Het ontwerp kreeg in januari in tweede lezing groen licht van de federale ministerraad, maar moet nog door het parlement worden goedgekeurd.

Advocaat.be beklemtoont woensdag in een persbericht niet gekant te zijn tegen bestuurlijke handhaving op zich, maar de organisatie vindt wel dat het huidige wetsontwerp te ver gaat. De advocaten vinden het niet kunnen dat enkel een risico op criminele feiten al kan leiden tot een weigering of intrekking van de uitbatingsvergunning.  

Tweede kans

Iemand die op jonge leeftijd veroordeeld werd voor het dealen van drugs, zal het dus moeilijk krijgen om bijvoorbeeld tien jaar later een sportwinkel te openen. “Ondernemers een vergunning weigeren omdat er een risico bestaat dat ze criminele feiten plegen, ontneemt mensen een reële kans om met een schone lei te beginnen”, luidt de kritiek.  

De advocaten hekelen ook dat de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) toegang kan krijgen tot informatie uit een lopend strafrechtelijk onderzoek. Daardoor bestaat de kans dat de vergunning wordt geweigerd van iemand die verdacht wordt van drugs dealen, hoewel die feiten nog niet beoordeeld werden door een rechter.

“Bestuursrecht neemt de plaats in van strafrecht maar biedt niet dezelfde waarborgen als het strafrecht, zoals onder meer het recht op verdediging”, zegt Erik Schellingen van Advocaat.be. Het college van burgemeester en schepenen “is geen onafhankelijke rechter. Dat vormt een wezenlijk gevaar voor de rechtstaat.”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners