Vertegenwoordigers van lokale besturen wisselen in de Blikfabriek ervaringen uit over concrete projecten rond klimaat.© Joris Herregods

Vlaams minister Bart Somers (Open Vld): “Met het 100-wijkenplatform nemen we drempels weg voor lokaal klimaatbeleid”

Hoboken -

Vlaanderen wil met het Lokaal Energie en Klimaatpact 150.000 collectieve renovaties en 13.400 hernieuwbare energieprojecten realiseren tegen 2030. Tussen droom en daad, staan echter drempels. Door vertegenwoordigers van steden en gemeenten samen te brengen in het 100-wijkenplatform wisselen zij ervaringen uit en doen ze suggesties aan Vlaanderen om die drempels weg te werken.

Sacha Van Wiele

De vertegenwoordigers van vijftig gemeenten in de provincie Antwerpen kwamen woensdag samen in de Blikfabriek in Hoboken voor de eerste bijeenkomst van het 100-wijkenplatform.

“Op deze bijeenkomst vertellen lokale besturen elkaar op welke drempels ze gebotst zijn in hun energie- en klimaatbeleid en vooral hoe ze die vervolgens hebben weten op te lossen”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Vervolgens kan ook Vlaanderen hier lessen uit trekken en kijken hoe op we die drempels kunnen wegwerken.”

Minister Bart Somers.© BELGA

Somers lanceerde het Lokaal Energie- en Klimaatpact in 2021. Het doel is om de baan vrij te maken voor lokale besturen op het vlak van energie en klimaat. 294 stads- en gemeentebesturen ondertekenden het pact. Er wordt gewerkt op vergroening, ontharding, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en renovaties.

180.000 huishoudens

Alleen al binnen hernieuwbare energie en renovaties gaat het in de provincie Antwerpen om 40.000 collectieve renovaties en 3.800 participatieve hernieuwbare energieprojecten tegen 2030.

“In Vlaanderen gaat het om 150.000 collectief georganiseerde renovaties en 13.400 participatieve hernieuwbare energieprojecten”, zegt Somers. “Dat is goed voor minstens 241,2 megawattpiek hernieuwbare energie of het vermogen van maar liefst 804.000 zonnepanelen en 80 windmolens. Hiermee kan het elektriciteitsverbruik van 180.000 huishoudens voorzien worden.”

Om een straat te ontharden, te vergroenen en er plek te geven aan de fietsers zijn talrijke partners nodig. Bovendien zijn er verschillende financieringsbronnen.

“De 100-wijkenplatformen brengen lokale besturen samen om van elkaar te leren”, zegt Somers. “Welke valkuilen kan je best vermijden? Hoe heeft een andere gemeente het aangepakt? De klimaat- en energietransitie zal uiteindelijk moeten worden gerealiseerd via heel veel concrete, innovatieve projecten op het terrein. Het gaat van collectieve renovatie van een hele wijk tegelijkertijd, de heraanleg van een straat met waterbuffering en elektrische deelmobiliteit.”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners