Oosterweel kost al bijna 6 miljard euro, werf van de eeuw schakelt nog versnelling hoger: dit gebeurt er allemaal dit jaar

In 2023 schakelen de Oosterweelwerken een versnelling hoger. Op Linkeroever en in Zwijndrecht wordt het nieuwe knooppunt Antwerpen-West deels in gebruik genomen en gaat ook de oprit Linkeroever aan de Kennedytunnel definitief dicht. Na de zomer wordt op beide oevers gestart met de bouw van de tunnelmonden van de Scheldetunnel, het kroonjuweel van Oosterweel. En tegen het najaar zal men in Merksem beginnen bouwen aan de bypass of de tijdelijke ring. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) laat intussen weten dat de totaalkosten van Oosterweel door de inflatie en prijsstijgingen van 4,5 miljard zijn opgelopen tot 5,9 miljard euro.

Karin Vanheusden

Tot nog toe waren de Oosterweelwerken op rechteroever nog redelijk beperkt, maar dit jaar zal niemand er nog naast kunnen kijken. Of er zich niet in vastrijden. Lantis, bouwheer van Oosterweel, en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) beloven tijdens de werken hard in te zetten op flankerende maatregelen om het verkeer veilig en vlot te laten doorstromen.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters.© Luc Daelemans

“Er zijn de park-and-rides (P+R’s, red.) die hun nut zullen bewijzen, er wordt geïnvesteerd in deelfietsen en fietspaden en de bypass zal de katalysator zijn om de modal shift in de komende tien jaar te realiseren”, zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis, hierover.

Fly-overs

Op Linkeroever en in Zwijdrecht bereiken de grote werken aan de snelwegen, gestart in 2020 en 2019, inmiddels hun eindpunt. Een jaar eerder dan gepland. Zo zal in mei en juni het nieuwe knooppunt Antwerpen-West, dat de Kennedytunnel verbindt met de E34 en de E17, deels in gebruik worden genomen. Vanaf dan gaan de nieuwe rijbanen tussen de E17 en de Kennedytunnel in gebruik en zal het verkeer van de E34 naar de Kennedytunnel en van de E17 naar de E34 over de nieuwe, spectaculaire fly-overs rijden. Gevolg hiervan is dat de oprit Linkeroever definitief dichtgaat, waardoor het verkeer zal moeten omrijden tot de nieuwe oprit in het najaar klaar is. Ook het knooppunt Sint-Anna, dat de E34 met de Ring verbindt, wordt in dezelfde periode in gebruik genomen. Verder zullen alle tijdelijk aangelegde wegen die nodig waren om het verkeer te laten doorstromen, worden afgebroken.

De oprit op Linkeroever gaat definitief dicht.© Jan Van der Perre

Nog op Linkeroever zal de bouwkuip voor de Scheldetunnel worden uitgegraven en wordt ook gestart met de bouw van de tunnelmond. Een soortgelijk scenario zal op rechteroever gebeuren. Die werken kunnen ondanks de PFAS-problematiek doorgaan. “In juli 2022 heeft de Vlaamse regering met 3M een saneringsovereenkomst gesloten en er is ook het saneringsverbond met enkele burgerbewegingen en de gemeente Zwijndrecht”, zegt Luc Hellemans. “Intussen zijn de gesprekken met 3M gestart waarbij wij als Lantis de bodemsanering op onze werven tijdens de Oosterweelwerken alvast zouden uitvoeren. Ook aan het Lobroekdok op rechteroever, waar veel PFAS-vervuiling zit, zijn we bezig met een beschrijvend bodemonderzoek en zullen de hotspots worden aangepakt.”

Tijdelijke snelweg

Behalve aan de Scheldetunnel zal Oosterweel op rechteroever op verschillende locaties snelheid nemen. Er wordt gestart met de bouw van de Oosterweelknoop en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal. De Oosterweelknoop ter hoogte van het Noordkasteel zal de Scheldetunnel met die Kanaaltunnels verbinden. Intussen wordt ook verder gewerkt aan Schijnpoort, ter hoogte van het Sportpaleis, en zullen de Groenendaallaan en de afrit Merksem worden verlegd.

CEO van Lantis Luc Hellemans.© Jan Van der Perre

En dan moet de belangrijkste werf van de komende jaren nog starten: de bouw van de bypass. Omdat het viaduct van Merksem wordt gesloopt om plaats te maken voor een verdiepte en deels overkapte Ring wordt een bypass of tijdelijke snelweg aangelegd. Dit om het verkeer tijdens de werken mobiel te houden. De bypass loopt parallel met de Ring en het huidige viaduct, langs de zijde van het Sportpaleis en dit tussen Antwerpen-Oost, het knooppunt van de Ring en de E313, en het knooppunt van de Ring met de E19 en de A12, ter hoogte van de Masurebrug in Merksem. Eind dit jaar begint de bouw van de bypass, in 2025 wordt hij in gebruik genomen. Dan wordt het viaduct ook afgebroken. Omdat de bypass dichter bij de huizen zal liggen dan de huidige Ring worden er geluidsschermen geplaatst en mag het verkeer er niet sneller dan 70 km per uur.

Lantis plant een grote infocampagne met werfbezoeken, infosessies, webinars en acties in de verschillende buurten.

De Oosterweelwerven voor 2023

1. Knooppunt Antwerpen-West open, oprit Linkeroever dicht

Mei-juni 2023:

- knooppunt Antwerpen-West wordt deels in gebruik genomen. Verkeer van E17 naar Antwerpen en omgekeerd rijdt over nieuwe rijbaan. Verkeer van E34 naar Kennedytunnel en van E17 naar E34 rijdt via nieuwe fly-overs.

- oprit Linkeroever sluit niet meer aan op E17 en wordt afgesloten. Wie van Linkeroever via Ring richting Antwerpen wil, moet via Parallelweg aan P&R en keerbrug in Kruibeke rijden.

- Charles De Costerlaan en omleidingsweg voor E34 worden afgesloten.

November 2023:

- nieuwe oprit Linkeroever vanop Parallelweg naar Kennedytunnel is klaar.

- verbinding E34-E17 wordt in gebruik genomen.

Voorjaar 2024:

- nieuwe fly-over van Kennedytunnel naar E34 wordt in gebruik genomen.

- nieuwe afrit Linkeroever klaar.

- knooppunt Antwerpen-West volledig klaar.

2. Scheldetunnel

- in Zeebrugge is in januari gestart met bouw acht tunnelelementen Scheldetunnel. In 2025: verscheping naar Antwerpen.

- op rechteroever wordt bouwkuip verder uitgegraven, opgepompt grondwater wordt gezuiverd.

- op Linkeroever start bemaling en uitgraving bouwkuip; grondwater wordt gezuiverd voor het deels naar natuurgebied Blokkersdijk wordt geleid.

- na zomer start bouw tunnelmonden, op beide oevers.

3. Oosterweelknoop

- op- en afrittencomplex (aan Noordkasteel) naar haven en noorden stad verbindt Scheldetunnel met Kanaaltunnels die aansluiten op Ring.

- voorbereidende werken worden verdergezet.

- Samgadok wordt gedempt omdat het op tracé Kanaaltunnels ligt.

- einde 2023: start bouw knooppunt.

- aan Zeevaartschool wordt tijdelijke rotonde aangelegd, rond Royerssluis tijdelijke wegen, in juni 2023 zijn ze klaar. Zo blijft toegang tot haven gegarandeerd tijdens renovatie sluis en bouw Oosterweelknoop.

4. Kanaaltunnels

- verbinden Oosterweelknoop met Ring. Het gaat om twee keer twee gestapelde tunnels die aan Amerikadok beginnen en onder Albertkanaal lopen.

- voorbereidende werken worden afgerond.

- najaar 2023 start bouw.

- aan Straatsburgdok wordt betoncentrale aangelegd, klaar begin 2024.

5. Antwerpse Ring

- afrit Merksem en Groenendaallaan worden verlegd. In juni worden kruispunt en afrit weekend afgesloten.

- aan Sportpaleis, zone Schijnpoort, worden kabels en leidingen verlegd. Opritten blijven tot zaterdag 11 maart gesloten. Op 25-26 maart worden op- en afritten afgesloten en kruispunt aan Sportpaleis deels onderbroken. Vanaf dan tot einde 2023 moet alle verkeer onder pijler viaduct. In juli en augustus zullen op Bisschoppenhoflaan minder rijstroken beschikbaar zijn.

6. Bypass of tijdelijke snelweg

- om verkeer mobiel te houden als viaduct Merksem wordt afgebroken en nieuwe, verdiepte Ring wordt aangelegd, wordt bypass gebouwd.

- najaar 2023: start bouw noordelijk deel (van Masurebrug/A12 tot Sportpaleis).

- 2024: start bouw oostelijk deel (van Sportpaleis tot Antwerpen-Oost - Ring/E313)

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners