Antwerpen wist de opmars van malafide massagesalons te stoppen door ook de achtergrond van de uitbaters te onderzoeken.© Joris Herregods

Lokale besturen krijgen extra instrument in strijd tegen drugsmaffia

Antwerpen -

Lokale besturen krijgen meer instrumenten om te beletten dat criminele organisaties een imperium uitbouwen in hun gemeente. Bij het verstrekken van een vergunning, concessie, subsidie, erkenning of premie kan bijvoorbeeld het Antwerpse stadsbestuur laten onderzoeken of de aanvrager zich inlaat met criminele activiteiten.

Sacha Van Wiele

De Vlaamse regering keurde hierover een ontwerp van decreet goed, terwijl de federale regering groen licht gaf aan het voorontwerp van de wet bestuurlijke handhaving.

Minister Zuhal Demir.© BELGA

“Criminelen investeren in vastgoed en horeca om criminele gelden wit te wassen en om een legale dekmantel te hebben”, zegt Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Justitie en Handhaving. “Op dit moment, als een malafide onderneming bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, kunnen Vlaanderen of de lokale besturen deze niet weigeren als aan alle vergunningsvoorwaarden voldaan is, ook als men een vermoeden heeft dat het om een malafide onderneming gaat.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De stad Antwerpen zou door dit decreet via de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen een beoordeling kunnen opvragen over een aanvrager. Deze directie trekt dan de gegevens na bij onder meer politie, belastingen, economische en omgevingsinspectie. Dit vraagt wel medewerking van de federale regering.

“Lokale overheden zouden dan bij aanwijzingen van criminele activiteiten bijvoorbeeld vergunningen of subsidies kunnen weigeren, schorsen, intrekken of opheffen”, zegt Demir.

Slagkracht

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) benadrukt de rol van de burgemeesters in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. “Het is belangrijk dat zij alle informatie hebben over wat zich afspeelt in hun stad of gemeente. Burgemeesters krijgen meer slagkracht om in te grijpen bij verdachte situaties”, zegt Somers.

Minister Bart Somers.© luc daelemans

Nadat de adviezen van onder andere de Raad van State werden verwerkt, gaf de federale regering groen licht aan het voorontwerp van de wet bestuurlijke handhaving. Vlaanderen moet nog wel advies krijgen van de Raad van State.

Het voorontwerp geeft de lokale besturen een rechtsgrond om maatregelen te nemen tegen ondermijnende criminaliteit en om malafide zaken op basis van een integriteitsonderzoek te sluiten. Zo biedt de bestuurlijke verzegeling de mogelijkheid om de toegang tot een gesloten inrichting af te sluiten en dwingt de bestuurlijke dwangsom de verantwoordelijke tegemoet te komen aan een opgelegde maatregel. Stappen die lokale besturen zouden kunnen nemen. Het voorontwerp gaat nu nog naar het federaal parlement.

Minister Annelies Verlinden.© BELGA

“Georganiseerde misdaad nestelt zich de laatste jaren meer en meer in de bovenwereld en het maatschappelijk weefsel”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Met de wet bestuurlijke handhaving komen we tegemoet aan de vraag van de lokale besturen om hier tegen te kunnen ingrijpen.”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert positief, maar voorzichtig. “Het is voor de uitvoering wachten op de federale mallemolen”, zegt De Wever. “Binnen de federale regering lijkt er een en ander te bewegen, maar nadien moeten de regeringspartijen zelf nog kleur bekennen in het parlement. Dat zal andere koek zijn.”

LEES OOK. Erotische massagesalons trekken weg uit Antwerpen

De stad Antwerpen onderzocht in het verleden al bij een vergunningsaanvraag voor een massagesalon de moraliteit van de uitbaters. Die bleken soms dekmantels voor mensenhandel te zijn. De opmars van de erotische massagesalons in Antwerpen werd zo een halt toegeroepen.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners