Nederlandse en Belgische waterbeheerders aan de oever van Het Merkske. We werken hier perfect samen aan het ecologisch beheer van de beek.”  © BERT DE DEKEN

De waterbeheerders van grensbeek het Merkske: “Nederlanders zijn planmakers en Vlamingen zijn plantrekkers”

Wortel-Hoogstraten -

Ze kunnen – naar eigen zeggen – perfect met elkaar samenwerken: de ambtenaren die de waterlopen beheren in de provincie Antwerpen en in het Nederlandse Noord-Brabant. Om dat aan te tonen, nodigden ze ons uit om een bezoek te brengen aan de beek het Merkske in Wortel- Kolonie. Die beek vormt namelijk de natuurlijke, meanderende grens tussen Nederland en België. Die waterbeheerders waren Leo Santbergen, senior beleidsadviseur waterkwaliteit, en gebiedsadviseur Tonny Radkiewicz, beiden van de Waterschap Brabantse Delta, en Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen. “Het beheer van het Merkske doen we al jaren samen”, zegt Didier Soens. “Het zou toch absurd zijn dat wij ons zouden beperken tot de Vlaamse kant en zij tot de Nederlandse kant van de beek.”

Gerelateerd

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen Kempen