Themabeeld ©  Shutterstock

Vlaamse regering zet licht op groen voor energiesteun aan bedrijven

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de beloofde steunmaatregelen aan bedrijven die zwaar te lijden hebben onder de hoge energieprijzen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Jo Brouns bekendgemaakt. De Vlaamse steun is “tijdelijk, doelgericht en voorwaardelijk”. Zo moeten ondernemingen een operationeel verlies lijden en meer dan een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 hebben.

jvhBron: BELGA

LEES OOK. Energiepremie niet klaar voor november, maar wordt verdubbeld in december

Het was één van de beloftes uit de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Bedrijven die getroffen werden door de Oekraïnecrisis en de stijgende energieprijzen, zouden kunnen rekenen op Vlaamse steun. Eerder deze week heeft de Europese Commissie de Vlaamse steunplannen goedgekeurd, waardoor Vlaanderen ondernemingen die in het laatste kwartaal van dit jaar verlies hebben geleden, kan ondersteunen.

Concreet gaat het om ondernemingen die hun energiekosten minstens zagen verdubbelen in het vierde kwartaal (ten opzichte van vorig jaar). Alle kosten die zij betaalden bovenop deze verdubbeling komen in aanmerking voor steun. Daarnaast is er ook specifieke steun voorzien voor energie-intensieve ondernemingen en energie-intensieve ondernemingen in energiegevoelige sectoren, denk bijvoorbeeld aan de chemiesector of de voedingsindustrie. Voor hen liggen de steunplafonds hoger.

Maar er zijn ook duidelijke voorwaarden aan de steun verbonden. Zo is elke onderneming die de steun ontvangt verplicht om minstens vijf jaar in Vlaanderen actief te blijven, mag zij tot het einde van 2023 geen dividenden uitkeren en mag zij niet meer dan 35 procent van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun ontvangt. Tot slot moet elke onderneming met een hoog energieverbruik een energiebeleidsovereenkomst ondertekenen, waardoor zij zich ertoe verbindt haar energieverbruik te reduceren.

Volgens minister Brouns kan de steun op die manier een hefboom zijn om het energieverbruik te beperken. “Zo bieden we steun op korte termijn, maar tegelijkertijd verduurzamen we ons economische weefsel op de middellange termijn. Een absolute win-win, voor onze maatschappij en voor het klimaat”, stelt de CD&V-minister.

De Vlaamse regering heeft voor de eerste steunperiode een bedrag van 125 miljoen euro voorzien. In januari volgt een evaluatie en wordt bekeken hoe en of deze steun verlengd moet worden. De energiesteun kan aangevraagd worden vanaf maandag 16 december.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners