Het stadsbestuur legde haar intentie vast om de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting niet te verhogen. © WOAD

Stad houdt belofte: belastingen stijgen volgend jaar niet

Turnhout -

De scheefgetrokken begroting dwong het Turnhoutse stadsbestuur tot een serieuze afslanking van haar personeel. Die zorgt er wel voor dat de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing in 2023 onveranderd blijven.

De Vlaamse gemeenten zijn voor 40% van hun jaarlijkse ontvangsten afhankelijk van de opcentiemen uit de onroerende voorheffing (OV) en de aanvullende personenbelasting (APB). De OV is gebaseerd op gronden en gebouwen en wordt berekend aan de hand van het kadastraal inkomen. De APB is een percentage van de inkomstenbelastingen die de federale overheid heft op het jaarinkomen van particulieren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om ook volgend jaar de APB op 7,5% en de OV op 913 opcentiemen te behouden. Beide lagen al boven de Vlaamse gemiddeldes, die voor 2022 respectievelijk 7,18% en 897 opcentiemen zijn. De energiecrisis en de opeenvolgende loonindexaties zorgen echter voor hoger oplopende kosten voor lokale overheden. Het Turnhoutse stadsbestuur koos ervoor om die niet te compenseren met hogere ontvangsten uit belastingen. Enkele maanden geleden maakte het al bekend te willen besparen op uitgeven, onder meer door afscheid te nemen van zestig voltijdse equivalenten binnen het stadspersoneel. Dat telt vandaag nog een zeshonderdtal medewerkers. (woad)

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners