©  BELGA

Slachtoffers gewelddaden kunnen sneller financiële hulp krijgen

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden moeten sneller financiële hulp kunnen krijgen van het Slachtofferfonds. De plenaire Kamer heeft donderdag unaniem een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) goedgekeurd, dat een versnelde schriftelijke procedure invoert.

Bron: BELGA

Wie slachtoffer wordt van geweld en daardoor met financiële problemen kampt, kan rekenen op financiële steun van het Slachtofferfonds, ook gekend als de Commissie voor Financiële Hulp. Vorig jaar kende het fonds 988 keer financiële hulp toe. In totaal ging het om ongeveer 14 miljoen euro, het hoogste bedrag van de laatste jaren.

Een probleem is echter dat sommige slachtoffers geconfronteerd worden met een doorlooptijd van meer dan twee jaar. Het gaat om een probleem dat zich vooral aan Nederlandstalige kant stelt. Er is een structureel onevenwicht tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers, maar ook bleken sommige medewerkers van de Nederlandstalige kamer die met pensioen gingen, niet vervangen te zijn. De totale achterstand bedraagt zo’n 800 dossiers.

Schriftelijk verzoek

Minister Van Quickenborne nam al maatregelen om die periode in te korten. Het wetsontwerp breidt daar een vervolgstuk aan. Zo komt er een nieuwe, versnelde schriftelijke procedure. Slachtoffers die dat willen, zullen op die manier hun verzoeken kunnen indienen en laten behandelen. Bij die procedure moeten de partijen niet fysiek gehoord worden en kan veel sneller financiële hulp worden toegekend op basis van de voorgelegde stukken. Het zal ook voor minder rompslomp voor de slachtoffers zorgen.

Daarnaast voorziet de tekst dat het fonds voortaan financiële hulp zal kunnen toekennen terwijl schade slechts deels definitief is vastgesteld, bijvoorbeeld in afwachting van een deskundigenonderzoek. Op een later tijdstip kan het fonds dan oordelen over definitieve kosten.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners