Het partnerschap met alle betrokken overheden en bedrijven onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx heeft de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg in Beerse opgestart. © RR

Realisatie van nieuwe ontsluitingsweg start: “Hele project duurt nog acht jaar”

Beerse -

Nadat de Raad van State eerder het licht op groen zette voor de nieuwe ontsluitingsweg in Beerse, heeft het partnerschap van de betrokken partijen de realisatiefase van het groot project gestart. Het eerste deel van de aanleg van de ontsluitingsweg start in 2025. “We hebben nog minstens acht jaar nodig om het project volledig te realiseren”, zegt Hans Woestenborghs (Beerseplus), schepen in Beerse.

Bart Van den Langenbergh

Al meer dan drie legislaturen lang hebben de lokale besturen van Beerse hun schouders gezet onder de realisatie van een ontsluitingsweg om het zwaar verkeer uit de dorpskernen van Beerse en Den Hout te weren. De Raad van State heeft voorbije zomer de bezwaren van de bewoners van de Nieuwe Dreef tegen een ontsluitingsweg van de kanaalzone verworpen. Dit betekent dat de uitvoering van het grote project op stapel staat.

Een tiental bovenlokale overheden bevoegd voor natuur en milieu, omgeving, mobiliteit en economie, drie bedrijven en VOKA dragen samen met de gemeente Beerse rechtstreeks bij aan de realisatie van de ontsluitingsweg. Dat partnerschap onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx zorgt mee voor een goed verloop van het project. De voorbereidingen voor de concrete uitvoering zijn opgestart. “In 2018 engageerden alle partners zich om samen tot een oplossing te komen. Nu doen ze dat opnieuw om samen de weg aan te leggen”, legt Bart Craane (CDE-Vlim.be), burgemeester van Beerse, uit.

In 2018 ging het partnerschap een engagement aan om de betrokken ontsluiting van de kanaalzone in Beerse te realiseren. © RR

Acht jaar

De ontsluiting bestaat niet alleen uit de vernieuwing van de Nieuwe Dreef, maar ook uit de aanleg van een nieuwe brug over het kanaal met een verbinding naar de Rijkevorselseweg.

“Het is niet zichtbaar, maar achter de schermen werken we hard verder om de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren”, zegt Hans Woestenborghs (Beerseplus), schepen van Communicatie in Beerse. “Er kruipt nu eenmaal veel tijd in studiewerk, het aanvragen van vergunningen en onderhandelingen over onteigeningen. Uit de resultaten van een bodemonderzoek op de plaats waar de nieuwe weg zal komen, bleek bovendien dat de grond vervuild is met zware metalen. We onderzoeken nu hoe die grond veilig verwerkt kan worden. We hebben nog minstens acht jaar nodig om het project volledig te realiseren.”

Steenbakkersdam

De eerste stap is de heraanleg van Steenbakkersdam. Het ontwerp ligt klaar en de gesprekken met de bedrijven voor de grondinname lopen. In 2025 starten de werkzaamheden om dat eerste deel van de ontsluitingsweg aan te leggen. “Ondertussen werkt de firma Wienerberger aan de nodige stappen om de nieuwe weg voor de kleitoevoer in 2024 aan te leggen, zodat die in de toekomst deel kan uitmaken van de ontsluitingsweg”, luidt het bij de gemeente Beerse. “In 2023 starten we samen met de betrokken partners de studie om de weg van Rijkevorselseweg tot Antwerpseweg in detail uit te tekenen op. De Vlaamse Waterweg zorgt voor het ontwerp van de brug. Dan wordt ook duidelijk welke innames daar juist nodig zijn. Inwoners die grond moeten afstaan, zullen hiervoor gecompenseerd worden.”

Zo moet de Nieuwe Dreef in Beerse, onderdeel van de ontsluiting van de kanaalzone, er gaan uitzien. © RR

Meer ruimte

Voor de gemeente mag de nieuwe ontsluitingsweg er niet toe leiden dat er nog meer auto’s en vrachtwagens naar Beerse worden gezogen. “Daarom hebben we een toekomstvisie uitgewerkt”, legt Isabelle Druyts (CDE-Vlim.be), schepen van Mobiliteit in Beerse, uit. “De nieuwe ontsluitingsweg creëert een unieke kans om opnieuw ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Er komt ruimte voor ontmoeting, beleving, groen en voor gezellige terrasjes in onze dorpskern. Dit is een kans die we met beide handen grijpen.”

www.beerse.be/gewoon-gaan

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Hoofdpunten