©  ©Robin Reynders

Energiebedrijven betreuren “radicaal hogere” overwinstbelasting dan Europees aanbevolen

Febeg, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasleveranciers, waarschuwt dinsdag voor “perverse effecten” van de overwinstbelasting voor energieproducenten die is opgenomen in de federale begroting. “Dit zal wegen op Belgische energietransitie en bevoorradingszekerheid”, klinkt het in een persbericht.

debnBron: BELGA

Volgens de federatie is de Belgische maatregel “radicaal hoger” dan wat Europa aanbeveelt. Zo spreekt de Europese Commissie van een overbelasting over een periode van zeven maanden (december 2022 tot juni 2023) met een inkomstenplafond van 180 euro. Maar, zo zegt Febeg, België kiest voor elf maanden (januari - november 2022) met een cap van 180 euro, en zeven maanden (december 2022 - juni 2023) met een aanzienlijk lager plafond van 130 euro. België is tot nu toe ook het enige land dat zo’n maatregel retroactief invoert.

Investeringen

“Het is betreurenswaardig dat de regering zo ver afwijkt van de voorstellen van de Europese Commissie en de Europese Raad”, stelt Marc Van den Bosch, de general manager van Febeg. “We worden geconfronteerd met een probleem op Europese schaal. Alleen oplossingen die op continentale schaal zijn geharmoniseerd, zullen doeltreffend zijn om dit probleem aan te pakken.”

De federatie benadrukt dat er de komende jaren veel geïnvesteerd moet worden, bijvoorbeeld om België minder afhankelijk te maken van energie-invoer, om de verwachte sterke groei van de vraag naar elektriciteit te kunnen opvangen, enzovoort. En daarvoor moeten de energieproducenten over voldoende middelen beschikken. “De inkomsten van vandaag zijn de investeringen van morgen”, aldus Van den Bosch. 

Huidige toestand

De federatie roept ten slotte op om rekening te houden met de reële toestand van de elektriciteits- en gasleveranciers, waarbij al hun activiteiten worden bekeken. Zo is de energielevering aan particulieren en bedrijven momenteel verlieslatend. “Er moet meer rekening worden gehouden met de resultaten over de hele keten van activiteiten van de geïntegreerde marktspelers, en met de risico’s waarmee zij moeten omgaan”, klinkt het.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners