©  BART DEWAELE

Milieuverenigingen missen structurele klimaatmaatregelen in Septemberverklaring

Hoewel de Vlaamse regering “enkele positieve klimaatmaatregelen” neemt, is er van een echte omslag naar duurzaamheid geen sprake. Dat zeggen Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en Natuurpunt in een gezamenlijke reactie op de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA).

mtmBron: BELGA

LEES OOK. Septemberverklaring van Jan Jambon: “Nederig, maar trots op sterk pakket aan maatregelen”

Wat de energiemaatregelen betreft, hebben de milieuorganisaties het over “een gemengd beeld”. Zo juichen ze de verdubbeling van de budgetten voor de energiehuizen toe. “Ook de sociale energiemaatregelen zijn nuttig, maar gaan in het licht van de huidige crisis niet ver genoeg. De koppeling van de indexatie van de huurprijzen aan het energiepeil is een goed principe, maar het had een pak ambitieuzer ingevuld mogen worden en ook de praktische controle is voorlopig niet gegarandeerd”, luidt het. “De uitbreiding van de doelgroep die aanspraak maakt op het maximale premiebedrag voor renovatiewerken, negeert nog steeds dat 36 procent van de woningeigenaars onvoldoende middelen heeft voor een diepe renovatie en dus voorgefinancierd moet worden. De aangekondigde verlaging van de lasten op de elektriciteitsfactuur blijft tijdelijk en beperkt.”

Voorts blijft het steunpakket voor bedrijven “te verblijvend” en mist dat een “hefboom voor toekomstgerichte investeringen”. De steun wordt toegekend “zonder heldere voorwaarden of stimuli om hun uitstoot of energieverbruik te reduceren”, hekelen de organisaties.

LEES OOK. Politieke reacties op Septemberverklaring: “De show van de afgelopen week niks opgeleverd”

BBL, Greenpeace en Natuurpunt prijzen wel dat de Vlaamse regering bijkomend 250 miljoen euro uittrekt voor de aanpak van de droogteproblematiek. “Door op een structurele manier te financieren, erkent de regering de kwetsbaarheid van de Vlaamse watervoorraad”, zeggen ze.

Ook de 60 miljoen euro extra voor het Sigmaplan, om de kans op overstromingen rond de Schelde te verkleinen, wordt aangemoedigd. “Al zal er veel meer moeten gebeuren om de Sigma-doelstellingen tijdig te halen”, luidt het.

LEES OOK. Werkgevers tevreden maar eisen overleg over aanpassing doelgroepkorting, gezinsbond hekelt “verschuiving naar belasting op kinderen”

Tot slot wijzen de drie verenigingen erop dat een aantal belangrijke thema’s niet aan bod kwamen in de septemberverklaring. “Waar blijven de ambitieuze investeringsagenda voor hernieuwbare energie, de inhaalbeweging bij De Lijn en de broodnodige renovatiegolf? Ook de plannen om de biodiversiteitscrisis aan te pakken worden niet mee opgenomen in deze verklaring”, hekelen ze.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners