Diamanten priester Jef Cleymans: “Leken, zowel mannen als vrouwen, zijn de enige toekomst voor een warme kerk”

Kapellen -

De Sint-Jacobusparochie viert zondag het 60-jarige priesterschap van Jef Cleymans (84). Na al die jaren is er aan het engagement en de drive van de parochieherder nog niets veranderd. “De kerk moet er zijn voor iedereen.”

Eigenlijk mogen we Jef Cleymans geen parochiepastoor noemen, omdat hij met pensioen is. Officieel vervult hij de functie van dienstdoend priester. Concreet wil dat zeggen dat Jef Cleymans nog altijd voorgaat in de zondagsvieringen en dat hij de huwelijksmissen voor zijn rekening neemt. Hij neemt er af en toe ook nog een doopsel bij. “Maar mijn leeftijd speelt niet meer in mijn voordeel”, zegt hij langs zijn neus weg. Twee avonden in de week leeft Jef Cleymans zich muzikaal uit. “Dan dirigeer ik nog een koor en zing ik mee in het volwassenkoor Con Amore.” 

“Ik ben van de lichting 1962. In dat jaar waren we er nog 30 priesters die afstudeerden aan het seminarie van Mechelen. We waren ook de eerste lichting die werd gewijd door Jules Victor Daem, de eerste bisschop na de tweede instelling van het bisdom Antwerpen. Wij waren een opmerkelijke groep priesters. Veel vooruitstrevender dan veel jonge collega’s van nu. Teruggrijpen naar de witte priesterboord en naar vervlogen tradities is niet de manier om onze kerk nieuw leven in te blazen”, vindt Jef Cleymans.

Jef Cleymans is blij met het recente nieuws dat de Vlaamse bisschoppen hun nek uitsteken voor de LGBTQ+-koppels. Ze willen een gastvrije kerk die niemand uitsluit. Koppels van gelijk welke geaardheid kunnen voortaan hun relatie vieren in de kerk. “Dat is een goede zaak. Eigenlijk heb ik in heel mijn carrière niet anders gedaan. De kerk moet er zijn voor iedereen. Zelf ben ik voor mijn houding nooit op het matje geroepen. De bisschop is echter wel verschillende keren naar Rome moeten komen. Maar ik blijf erbij dat elke priester met alle mensen moet begaan zijn.”

Jef Cleymans zegent de paarden tijdens de Sint-Hubertusviering in Kapellen. © mgk

 

Eens Jef Cleymans op dreef geraakt, speelt zijn leeftijd hem duidelijk geen parten. “Na onze lichting is het aantal roepingen drastisch gedaald. Als er nu één priester per jaar wordt gewijd, is dat groot nieuws. Met dat feit moet de kerk rekening houden. Het modern priesterschap en de moderne westerse kerk gaan hoe langer hoe meer een beroep moeten doen op leken, zowel mannen als vrouwen. Die laatste groep mogen we zeker niet vergeten. De kerk moet evolueren naar een gezinskerk, naar een warme thuiskerk waar iedereen zich thuis en aanvaard voelt.”

Jef Cleymans verwijst naar zijn eigen Sint-Jacobusparochie. “Hier komt op zondag nog heel wat volk naar de kerk en wordt er nog volop meegezongen.” Op de vraag of dat te maken heeft met de charismatische figuur Jef Cleymans volgt een korte stilte. “Ik hoop van niet, maar misschien trek ik toch wel wat mensen aan.”

Applaus voor Jef Cleymans als stichter van de C-Koren. © W&F

C-Koren

Dat er in ‘zijn kerk’ nog wel stevig wordt meegezonden, is niet echt toevallig. Jef Cleymans ligt immers ook mee aan de basis van de C-Koren. Dat is de grootste korenvereniging van het land. De muzikale vereniging telt acht koren en 350 zangers.

Net aangekomen als onderpastoor in de Ekerse Sint-Lambertusparochie stichtte hij in 1968 het koor de Lambertijntjes, later aangevuld door de Lambertijnen. Het zingen zit Ekeren blijkbaar in het bloed en aangemoedigd door een enthousiaste onderpastoor volgden nog de koren Carmina, Con Amore, Cantilene, Cantemus, Caljanté en Cantando (kamerkoor). Ieder koor heeft wel zijn eigen dirigent.

Vijf parochies

Jef Cleymans begon zijn priesterloopbaan in Boom. Daarna ging hij aan de slag in de Sint-Lambertusparochie in Ekeren en later verhuisde hij naar de Sint-Theresia van het Kind Jezus- parochie in Ekeren-Bunt. De overstap van Bunt naar Hoogstraten met zijn veel grotere kerk was niet eenvoudig. Maar ondertussen is Jef Cleymans alweer achttien jaar actief in Kapellen. Zondag 25 september wordt het diamanten priesterschap van Jef Cleymans gevierd in de Sint-Jacobuskerk in Kapellen tijdens de eucharistieviering van 11u.

Erik Vandewalle
Aangeboden door onze partners

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Ekeren in als startgemeente.

Nu in het nieuws