Nutteloze borden van A: "Onzichtbare schat"

Semi-professioneel onnozelaar Kamiel De Bruyne (30) plaatst wekelijks een nieuw Nutteloos Bordje op een Antwerpse gevel. Wij volgen hem daarbij.

Kamiel De Bruyne

Waar: Kringwinkel Circuit, Jef Cassiersstraat 29, 2000 Antwerpen

Kamiel: “In de kringwinkel kan je schatten vinden, maar sinds kort is Kringwinkel Circuit in Antwerpen een uniek stuk rijker. Goed verborgen in de paskamers hangt een kapstok met daaraan de enige echte onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter. Als je niet goed oplet, kijk je er zo overheen. Of doorheen. De mantel zelf is helaas niet te koop. Volgens het bordje werd hij in bruikleen gegeven door Zweinstein, dé school voor hekserij en hocus pocus.”