Neerslag niet voldoende voor significant herstel van afvoeren en waterpeilen: “Droogte blijft ernstig”

De neerslag van afgelopen dagen en de nog voorspelde regen zorgt voor een tijdelijke stabilisatie, maar is niet voldoende voor een significant herstel van de afvoeren en waterpeilen. “De droogtetoestand blijft ernstig”, stelt de droogtecommissie na een overleg donderdagochtend.

gjsBron: BELGA

Er is een tijdelijke stabilisatie of tijdelijk, licht herstel van de afvoeren en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Zo zijn de afvoeren van waterwegen en kanalen, in het bijzonder het Albertkanaal, de Boven-schelde, de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen, licht gestegen, maar blijven ze over het algemeen zeer laag. Als er niet significant veel neerslag valt, zullen de afvoeren opnieuw dalen.

De drinkwaterbevoorrading blijft momenteel wel gewaarborgd. De droogtecommissie zegt extra waakzaam te zijn door de lage Maasafvoeren.

Grondwater

De neerslag en de voorspelde regen zullen ook weinig effect hebben op de grondwaters. Zo geldt er nog steeds een captatieverbod in het IJzerbekken en in een aantal andere waterwegen, maar ook in de kanalen waar potentieel giftige blauwalgen zijn gevonden. Ook zijn er op verschillende plaatsen schutbeperkingen van kracht, zijn watervangen gedeeltelijk dichtgezet en worden waterpompen geïnstalleerd om water te besparen. 

Daarnaast vraagt de commissie gebruikers om zo spaarzaam mogelijk om te springen met waterbronnen.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners