Negen megapompen houden waterpeil Albertkanaal voorlopig stabiel: tienduizend liter water per seconde vanuit sluis naar hoger gelegen gedeelte

Wijnegem -

Door de droogte en lage waterstand van de Maas, dreigt ook het waterpeil van het Albertkanaal te zakken. Dat dit voorlopig niet het geval is, komt mede door een batterij van negen gigantische pompen die liefst tienduizend liter per seconde verplaatsen vanuit de sluis naar het hoger gelegen kanaalgedeelte.

Jan Auman

Bij het versassen (het proces waarbij een schip door middel van een schutsluis of sas tussen twee kanaalpanden met verschillend waterniveau wordt verplaatst) gaat normaal heel wat water verloren. De Vlaamse Waterweg versluist daarom sinds deze week pas schepen wanneer de schutkolk helemaal vol ligt. Om het tijdverlies voor binnenschippers en toeristen met jachtvaartuigen niet al te lang laten oplopen, werd een maximum wachttijd van twee uur ingesteld. Dan wordt er versast, hoeveel vaartuigen er ook in de schutkolk liggen.

Naast dat gegroepeerd schutten, zet De Vlaamse Waterweg grote hulpmiddelen in om te voorkomen dat water nodeloos gaat. Zopas werden in het grote sluizencomplex van Wijnegem negen gigantische mobiele pompen aangevoerd van bij Rental Pumps in Dendermonde. Eén van de drie sluizen werd opgeofferd voor operatie ‘waterredding’. De brede buizen pompen een enorme hoeveelheid water terug vanuit het lagere gedeelte in de schutkolk helemaal naar boven over de sluisdeur. Het ziet er spectaculair uit.

Zo ziet het eruit in de schutkolk. © JAA

Maas

De cijfers zijn nauwelijks te vatten: de hele installatie slaagt erin om 10 kubieke meter water per seconde te verplaatsen ofwel tienduizend liter per seconde. Omgerekend per uur gaat het om 36 miljoen liter. Een enorme massa dus. Dat moet ook wel want de Maas, waar het Albertkanaal vanaf hangt, staat bijzonder laag. “Als het regent, kan het best eerst in Noord-Frankrijk beginnen langs waar de Maas ons land binnenstroomt. Op sommige stukken kan je de rivier daar nu gewoon te voet oversteken”, weet iemand die de situatie ter plaatse goed kent.

“Voorlopig winnen we deze strijd, maar of dat kan blijven duren wanneer het nog veel langer droog blijft?” Bij De Vlaamse Waterweg zijn ze niet zeker. Het peil, bij één van de twee sluizen die voorlopig in werking blijven, geeft voorlopig nog een geruststellende 9,7 meter aan als diepgang. Dat is normaal. Maar heel veel speling is er niet. Een verschil van meer dan dertig centimeter kan sommige grote zwaarbeladen schepen al in problemen brengen.

Het wachten op het gegroepeerd schutten, nemen de gebruikers van het Albertkanaal erbij. Sommigen morren, maar de meesten hebben begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden. Ook in andere sluizencomplexen worden dergelijke mobiele pompen ingezet. Dat is onder meer het geval in Olen, Berendrecht en Genk.

Voorlopig geeft het waterpeil van het Albertkanaal voor de sluis van Wijnegem nog ene geruststellende 9,7 meter aan..© JAA

De mobiele pompen in het sluizencomplex van Wijnegem gezien vanuit de lucht. © RR

Aangeboden door onze partners

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Wijnegem in als startgemeente.

Nu in het nieuws