De opdrogende vijver rond de idyllische kerk van Onze-Lieve-Vrouw Koningin, waar het na een fietstocht goed toeven is. Toch voor mensen. In het bruine water zie je één van de intussen aangezette beluchters. 

De opdrogende vijver rond de idyllische kerk van Onze-Lieve-Vrouw Koningin, waar het na een fietstocht goed toeven is. Toch voor mensen. In het bruine water zie je één van de intussen aangezette beluchters. © JAA

Dierenactiviste slaakt noodkreet over naar zuurstof happende vissen en ploeterende schildpadden in opdrogende kerkvijver: “Onderneem iets alsjeblief”

Schoten -

Nathalie Bougos maakt zich zorgen over de vissen en schildpadden in de vijver rond de kerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin in Koningshof. “Die dieren lijden duidelijk gebrek aan zuurstof door de lage waterstand”, trekt de toevallige passant aan de noodrem. “We laten deze dieren echt niet creperen, maar het creëren van een ideale biotoop is op deze plek geen goed idee en bovendien ontbreekt het geld hiervoor”, aldus schepen van Leefmilieu Walter Brat (N-VA).

Jan Auman

Nathalie groeide op in ’s-Gravenwezel en heeft in haar jeugd ook enige tijd in Schoten gewoond. “Vandaag leef ik in Kortrijk, maar naar aanleiding van de begrafenis van mijn oma waren we zopas nog eens in Koningshof om de kerkdienst bij te wonen. Mijn partner en ik zijn bezorgd over de taferelen die we daar zagen. Het waterpeil in de mooie vijver en aansluitende grachten stond zeer laag. Het was eerder een modderbad. Vissen en waterschildpadden spartelden aan het oppervlak, happend naar lucht.”

Nathalie is beroepshalve maatschappelijk werkster, maar heeft ook altijd een groot hart voor dieren gehad. Ze is nu op eigen houtje een campagne gestart om de gemeente bewust te maken van het dierenleed. In de Facebookgroep Schoten Leeft krijgt ze veel bijval van andere dierenliefhebbers.

“De vijver valt onder het beheer van het lokaal bestuur. Brandweer, politie, schepencollege, milieudienst, burgemeester: ik heb al bij veel mensen en diensten aan de bel getrokken om hen tot actie te bewegen. Het weer blijft nog een hele tijd droog en warm. Deze dieren mogen niet sterven.”

Een naar zuurstof happende karper, weliswaar niet in Koningshof.

Een naar zuurstof happende karper, weliswaar niet in Koningshof. © RR

Evacuatie

Schepen van Leefmilieu Walter Brat (N-VA) wil Nathalie geruststellen. “We houden de toestand echt wel in de gaten. Onze beluchters (fonteinen) zijn intussen ingeschakeld in verschillende delen van de vijver. Als het waterpeil nog fel zakt, zullen we niet anders kunnen dan de dieren te evacueren. Die verantwoordelijkheid zullen we nemen. We kunnen ze uitzetten in de vaart of een niet-natuurlijke vijver. We kunnen daarvoor wellicht rekenen op het VOC Wilde Dieren in Nood uit Kapellen en hebben ook al te horen gekregen dat de vissen welkom zouden zijn in de vijver van Verblijfspark Dennenbad.”

De gemeente wil niet verdergaan door de vijver van Koningshof te transformeren tot een ideale biotoop voor karpers en roodwangschildpadden. “Wij hebben die dieren daar niet zelf gedumpt hé. Dat hebben andere mensen gedaan die er vanaf wilden”, brengt Brat in herinnering.

“Een structurele oplossing is trouwens niet evident en duur. En we moeten echt besparen in de gemeente. Het bijvullen met drinkwater is geen optie en het gebruik van grondwater is geen duurzame oplossing in een tijd dat grondwaterreserves dramatisch inkrimpen. Het gebruik van water van grondbemalingen voor woningbouwprojecten is een denkpiste, mits het grachtensysteem hiervoor kan ingezet worden of de pomp niet te ver van de vijver gesitueerd is. De schildpadden worden best sowieso verwijderd, als we ze al te pakken krijgen.”

Het water van de vijver staat laag. Maar niet alleen in Koningshof. Ook in het Cogelspark in de wijk Deuzeld.

Het water van de vijver staat laag. Maar niet alleen in Koningshof. Ook in het Cogelspark in de wijk Deuzeld. © JAA

Beter geen karpers

Voor de wijk zou een vijver met helder water en salamanders, kikkers en padden beter zijn, zo vindt de gemeentelijke milieudienst. Dat betekent een waterplas zonder karpers want die zorgen met hun uitwerpselen voor overbemesting en troebel water. “Eigenlijk zou het gewoon moeten regenen”, kijkt Brat naar de wolkeloze hemel. “Die lange droogteperiode speelt ons parten, op vele vlakken. ”

Nathalie Bugos blijft de toestand van de vissen en schildpadden in Koningshof opvolgen. “De klimaatopwarming is een feit. Wachten op de regen die niet komt, is geen optie, ook niet voor de rest van de natuur in Schoten. De gemeente moet dringend een langetermijnoplossing bedenken voor deze problematiek en kan hier misschien een pioniersrol vertolken in dit land. Buurtbewoners maken al sinds 2019 melding van de trieste toestand van de vijver. Tijd om het geweer van schouder te veranderen”, doet Nathalie een oproep.

Toen wij poolshoogte gingen nemen zag het ondiepe water van de vijver weliswaar ongezond bruin, maar vissen of schildpadden waren er niet te bespeuren, dood noch levend. De droogte had wel een ‘dood’ verkeersbord doen aanspoelen.

Beluchters als deze zorgen voor meer zuurstof in het water. Zolang er nog water is. De omliggende grachten staan al droog.

Beluchters als deze zorgen voor meer zuurstof in het water. Zolang er nog water is. De omliggende grachten staan al droog. © JAA

De droogte bracht ook al een ‘dood’ verkeersbord aan de oppervlakte.

De droogte bracht ook al een ‘dood’ verkeersbord aan de oppervlakte. © JAA

Aangeboden door onze partners

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Schoten in als startgemeente.

Nu in het nieuws