© ATV

Na fusie GZA en ZNA: vakbonden nog altijd ongerust over toekomst woonzorgcentrum Joostens

De vakbonden zetten begin deze maand de fusiegesprekken nog on hold omdat ze ongerust waren over de overheveling van woonzorgcentrum Joostens van ZNA naar het Antwerpse Zorgbedrijf. Ondertussen wachten de vakbonden nog steeds op meer duidelijkheid. “Veel personeelsleden willen niet wachten en vertrekken al”, zegt vakbondssecretaris van BBTK-ABVV Ken Van den Heuvel.

Rebecca Van Remoortere

Het zag er in het begin van de maand even naar uit dat de fusiegesprekken rond de nieuwe koepel Ziekenhuis aan de Stroom niet meer konden doorgaan. Toen raakte bekend dat woonzorgcentrum Joostens in Zoersel van ZNA naar het Zorgbedrijf zou worden overgeheveld. Dat stond zo in het fusieprotocol en riep heel wat vragen op bij de vakbonden en het personeel. En dat leidde tot wantrouwen tussen de betrokken partijen.

ZNA-voorzitter Els van Doesburg bevestigt nu dat het woonzorgcentrum in de toekomst effectief onder het Zorgbedrijf valt. Volgens haar zijn er al constructieve gesprekken geweest met de betrokken partijen en is er geluisterd naar de bezorgdheden van de vakbonden en het personeel. Het ziekenhuisgedeelte van Joostens zal nog steeds onder de nieuwe koepel Ziekenhuis aan de Stroom vallen.

Onzekerheid

Volgens Ken Van den Heuvel, vakbondssecretaris van BBTK-ABVV blijft het personeel van Joostens nog wel op de honger zitten. “Omdat er plannen zijn om het Zorgbedrijf te privatiseren, leeft er binnen die organisatie ook nog heel wat onduidelijkheid.

“We krijgen bij wijze van spreken een kamer in een huis dat nog gebouwd moet worden, dus voor ons kunnen er nog geen concrete beslissingen gemaakt worden. Dat betekent nog veel onzekerheid. Wij wachten op meer gesprekken.”

ZNA Joostens in Zoersel. 

ZNA Joostens in Zoersel. ©  Kristin Matthyssen

En niet alle personeelsleden zien dat wachten zitten. “De ontslagen blijven binnenstromen”, zegt Van den Heuvel. “Veel mensen zoeken een andere job om toch nog binnen ZNA te kunnen blijven. Aan het Zorgbedrijf hangt heel wat negatieve publiciteit de laatste tijd en daarom kiest het personeel nu al eieren voor zijn geld. De politiek heeft nu een grote verantwoordelijkheid om snel duidelijkheid te scheppen.”

Juiste arbeidsvoorwaarden

Ook bij ACV heerst er nog ongerustheid. “We gaan nog geen moord en brand schreeuwen, maar zijn toch ongerust over de toekomst van het personeel. Er werken bij Joostens mensen die vroeger nog onder het OCMW vielen en contractuelen. We vinden het belangrijk dat die twee groepen er niet op achteruitgaan en juiste arbeidsvoorwaarden krijgen, ook binnen het Zorgbedrijf. Daarover is voorlopig nog geen duidelijkheid”, zegt Skender Baleci van het ACV.

Bekijk meer ATV