©  Shutterstock

Universiteiten gaan kennis beter beschermen tegen inmenging door China en co: “Onder andere door verslechterde relaties met Europa”

De Vlaamse universiteiten gaan hun kennis beter beschermen tegen buitenlandse inmenging door landen als China of Rusland. In een gezamenlijke visietekst, waarover De Tijd dinsdag bericht, zetten de universiteiten uiteen hoe ze dat gaan aanpakken.

jvhBron: BELGA

De universiteiten keurden de visietekst goed binnen de Vlaamse Interuniver­sitaire Raad (VLIR). De universiteiten beseffen dat ze “als motoren van maatschappelijke, technologische en econo­mische vooruitgang doelwitten zijn van ongewenste inmenging door buitenlandse statelijke actoren”. Ze verwijzen onder meer naar pogingen om hier onrechtmatig kennis en technologie te verwerven.

“De afgelopen jaren staat kennisveiligheid veel hoger op de politieke agenda, onder andere door de verslechterende politieke relaties tussen Europa en China”, zeggen de universiteiten. “Maar ook de recente invasie van Rusland in Oekraïne stelt de problematiek scherp. China en Rusland baren ­inderdaad zorgen, maar het zou naïef zijn te denken dat de risico’s alleen betrekking hebben op de samenwerking met die ­landen.”

In hun visietekst nemen de Vlaamse universiteiten dertien engagementen om de kennisveiligheid te beschermen. Elk jaar gaan de universiteiten evalueren hoe goed ze die naleven en welke incidenten er ­waren. De universiteiten engageren zich bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen over de manier waarop ze inkomende ­studenten en onderzoekers kunnen screenen op basis van publiek toegankelijke ­informatie, naast de info die ze krijgen van de Staatsveiligheid.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners