©  BELGA

Beke voorzichtig tevreden met dalende armoedecijfers

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Wouter Beke reageert woensdag voorzichtig tevreden op de nieuwe armoedecijfers uit de Europese EU-SILC-enquête. Zo is het armoederisico in Vlaanderen gedaald van 9,3 procent naar 8,5 procent en ook het risico op armoede en sociale uitsluiting daalde van 13 procent naar 11,9 procent. De dalende evolutie is goed, meent Beke, maar de CD&V-minister “beseft dat er nog inspanningen nodig zijn”.

blgBron: BELGA

De nieuwe armoedecijfers hebben betrekking op het inkomensjaar 2020, het eerste coronajaar. Zowat alle regeringen rolden toen maatregelen uit om de gevolgen van de pandemie voor de bevolking en de economie te temperen. Volgens minister Beke blijkt uit de cijfers dat de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale regering “hun effect hebben gehad”.

Volgens Beke houdt de dalende trend in de armoedcijfers dus aan, ondanks de coronacrisis. “De meeste mensen in armoede leven van een uitkering of van een vervangingsinkomen. Deze daalden niet, integendeel er was bijkomende steun”, legt de CD&V-minister uit. “Wie z’n inkomen wel zag dalen, had het daarom niet gemakkelijk of soms tijdelijke zelfs erg moeilijk, maar de cijfers geven gelukkig geen indicatie voor permanente gevolgen dankzij steun voor zelfstandigen en ondernemers, tijdelijke werkloosheid, premies voor de laagste inkomens voor groeipakket of uitkeringen...”

“We kunnen trots zijn op de welvaartsstaat en de overheden die erin geslaagd zijn van COVID geen armoedeval te maken”, zegt de CD&V-minister. “Maar dat ontslaat niemand van de taak om wie wel getroffen is verder te helpen. De huidige inflatie en uit de pan swingende energieprijzen kunnen een groot effect hebben op mensen in armoede en mensen net boven de armoedegrens. We zullen daar in het beleid dan ook waakzaam voor moeten zijn”, besluit Beke.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Hoofdpunten