© RTV

Geen fusie tussen politiezones, wel nog meer samenwerking

Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg -

De politiezones Berlaar-Nijlen en Heist gaan in de nabije toekomst niet fuseren. Wel willen ze hun samenwerking verder uitbouwen.

Chris Van Rompaey

De gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg besloten een tijd geleden om te laten onderzoeken of een fusie van beide politiezones een positief effect zou kunnen hebben op de dienstverlening en werking. Daarnaast ervaren zowel de zones zelf als de lokale besturen een nood aan opschaling. Een fusie zou daaraan kunnen tegemoetkomen. De studie is nu afgerond.

“De politiezones Berlaar-Nijlen en Heist vertonen veel gelijkenissen en zijn goed vertrouwd met mekaars werking en grondgebied. Dat is allicht het gevolg van de reeds bestaande samenwerking. De prioriteiten in onze zonale veiligheidsplannen zijn gelijklopend. Bij een fusie zou onze eerste voorkeur dan ook naar elkaar gaan”, zegt de Berlaarse burgemeester Walter Horemans (CD&V).

“Maar er is niet duidelijk aangetoond dat een fusie tussen de politiezones Berlaar-Nijlen en Heist daadwerkelijk zou bijdragen tot de verbetering van de dienstverlening en werking van beide politiezones”, stelt de Nijlense burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “Er zouden waarschijnlijk ook aanzienlijke inspanningen en uitgaven nodig zijn, zowel op menselijk als logistiek en financieel vlak. Momenteel lijkt dat niet in verhouding te staan tot de voordelen.”

Beste garantie

Bovendien is er op federaal vlak een initiatief om gerealiseerde fusies te evalueren. Het is mogelijk dat de financiering van dergelijke fusies en ook de schaal van de politiezones als resultaat daarvan nog worden bijgestuurd. De drie gemeentebesturen willen daarom liever het federale initiatief afwachten.

“De haalbaarheidsstudie heeft wel veel interessante informatie opgeleverd over zowel de gelijkenissen als de verschillen tussen beide zones. Ook de wil om de bestaande samenwerking verder uit te werken, kwam duidelijk naar voren. Het politiecollege van Berlaar-Nijlen en het schepencollege van Heist-op-den-Berg besloten daarom om in de eerste plaats verder in te zetten op de bestaande samenwerking. Dat lijkt op dit moment de beste garantie voor een goede dienstverlening voor de inwoners en werking van beide politiezones”, benadrukt de Heistse burgemeester Jan Moons (N-VA). (cvr)

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Heist-op-den-Berg in als startgemeente.

Nu in het nieuws