© Victoriano Moreno

Kinderdistrictsraad kruipt eerste keer rond de tafel

Berchem -

De allereerste kinderdistrictsraad in Berchem was woensdagnamiddag een feit. Daarmee wil de volwassen districtsraad kinderen een stem geven in dossiers die hen rechtstreeks aanbelangen. De kinderdistrictsraad werd verkozen uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Berchemse scholen.

Elien Van Wynsberghe

Net zoals de echten, legden de leden van de kinderdistrictsraad woensdag de eed af op hun allereerste bijeenkomst. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het Berchems bestuursakkoord waarin de oprichting van een kinderdistrictsraad is opgenomen. Die raad heeft een dubbele doelstelling, zo zegt districtsschepen van Jeugd Kris Gysels (Open Vld). “Het is belangrijk dat kinderen op deze manier kunnen participeren aan het beslissingsproces van Berchemse dossiers die hun rechtstreeks aanbelangen. Ze maken zo ook kennis met hoe besluitvorming gebeurt, en hopelijk prikkelen we op deze manier de kinderdistrictsraadsleden tot verder maatschappelijk engagement.”

Op de agenda van de eerste raad kwam onder meer de buitenspeeldag aan bod. Ook stond een evaluatie van de speelterreinen op het programma én konden de kinderen eigen ideeën stemmen.

In Berchem bestaat er al een jeugdraad. Daarin zitten de vertegenwoordigers van de verschillende jeugdverenigingen. “Met de kinderdistrictsraad willen een ruimere inspraak van onze Berchemse jeugd realiseren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar jonge tieners, die via hun lagere school in Berchem afgevaardigd worden. Zo bereiken we een breder deel van deze leeftijdscategorie.”

De adviezen die de kinderen geven zijn niet bindend. “Maar we zullen wel degelijk rekening houden met wat zij zeggen.”

 © Victoriano Moreno

 © Victoriano Moreno

Aangeboden door onze partners

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Berchem in als startgemeente.

Nu in het nieuws