Jos Adries samen Ismaïl en Tristan in de klas. 

Jos Adries samen Ismaïl en Tristan in de klas. © Jan Brys

67-jarige Jos staat voor de klas: “En na school doe ik nog aan begeleiding”

Brasschaat, Kapellen -

Brasschatenaar Jos Ardies staat sinds dit schooljaar halftijds voor de klas in het GO! Technisch Atheneum Kapellen. Na zijn ontslag in de privé kwam hij in de leerlingbegeleiding terecht en kreeg daar de smaak van het lesgeven te pakken.

Op 64-jarige leeftijd werd Jos in de privé ontslagen, een jaar voor zijn pensioen. “Ik was daar eigenlijk niet op voorbereid”, zegt hij. “Het was mijn bedoeling om mijn pensionering een jaar later stilaan voor te bereiden. Nu kwam dat totaal onverwacht. Toevallig had ik een krantenartikel over naschoolse begeleiding van jongeren bijgehouden. Het ging over 4Allions, de vzw die ressorteert onder serviceclub Lions Club Antwerpen Moerland. Zij zochten vrijwilligers die jongeren na schooltijd begeleiden bij hun werk. Ik voelde me meteen aangesproken en kwam terecht in het GO! Technisch Atheneum Kapellen.”

Intussen had 4Allions een ploeg vrijwilligers samengesteld die samen heel wat verschillende vakken kunnen onderrichten. Een belangrijke groep leerlingen komt uit het OKAN, dat zijn de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers.

“Via mijn opleiding elektriciteit kon ik de jongeren bijwerken in dat vak. Maar op een bepaald ogenblik kreeg ik de smaak zodanig te pakken dat ik besloot om een aggregaat te gaan volgen. Tijdens die opleiding moest ik stage lopen. Dat kon ik doen in het GO! Technisch Atheneum. Tijdens de observatiestage was de leerkracht te laat en ben ik meteen voor de klas gaan staan. Na het behalen van mijn diploma kreeg ik van de directeur het aanbod om een aantal lesuren te komen geven. Ik ben er nu 67 en sta halftijds in het onderwijs. Na de uren doe ik ook nog aan leerlingbegeleiding”, vervolgt Jos.

Gek

“Leerlingen zeggen me soms dat ik precies hun bompa ben. Ik doe het bijzonder graag, ook al verklaart mijn vrouw me gek. Om thuis de kerk in het midden te houden, beperk ik me tot een halftijdse opdracht. Ik ben ervan overtuigd dat veel gepensioneerden dit zouden kunnen. Ze kunnen veel betekenen voor jongeren. Er is vandaag een grote nood aan leerkrachten. Voor onze naschoolse begeleiding blijven wij op zoek gaan naar vrijwilligers, hoe meer hoe liever. De leerkrachten van het dagonderwijs stimuleren hun leerlingen om naar de naschoolse begeleiding te gaan. Door corona kwam onze werking op een laag pitje te staan. Veel vrijwilligers haakten af, maar we hopen met de begeleiding opnieuw op volle toeren te kunnen draaien.” jbr

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Brasschaat in als startgemeente.

Nu in het nieuws