Themabeeld 

Themabeeld ©  Jérémie Lusseau

Grootste Vlaamse onderwijsvakbond vernietigend voor voorstel om mensen met secundair diploma voor klas te laten staan: “Een kaakslag, onaanvaardbaar en onbespreekbaar”

De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond in Vlaanderen, reageert vrijdag vernietigend op het voorstel van de koepel van steden en gemeenten (OVSG) om mensen met enkel een middelbaar diploma mee voor de klas te laten staan. “Dit hallucinant idee zal de onderwijskwaliteit verder doen afbrokkelen”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de COC, die ook waarschuwt over de onvrede die sluimert in het onderwijsveld. “Er hangt elektriciteit in de lucht.”

jvhBron: BELGA

In de Mediahuis-kranten schuift de OVSG vrijdag het voorstel naar voren om mensen met enkel een middelbaar diploma te laten helpen bij de lessen, zolang het lerarentekort acuut is. In de eerste plaats helpen ze bij de praktische zaken, zoals het uitdelen van schriftjes, maar ze zouden ook kleinere groepjes in de klas een herhalingsles kunnen geven, gebaseerd op de les van de leerkracht.

“Onaanvaardbaar en onbespreekbaar”

De COC noemt het in een persbericht “onaanvaardbaar en onbespreekbaar” dat niet-gekwalificeerd personeel zou mogen lesgeven om het lerarentekort op te lossen. “Dit hallucinant idee zal de onderwijskwaliteit verder doen afbrokkelen. Naast de bestaande werkdruk zal de ontplooiing van dit voorstel er alleen maar voor zorgen dat de werkdruk van de (gekwalificeerde) personeelsleden die vandaag voor de klas staan, nog verder zal toenemen. Binnenkort worden zij begeleider van de collega’s die niet gekwalificeerd zijn en voor een klas staan in plaats van begeleider van hun leerlingen”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven.

LEES OOK: Koepels doen verregaande voorstellen om lerarentekort op te vangen: “Mensen zonder lerarendiploma aannemen”

Van Kerkhoven spreekt van een “kaakslag” voor alle personeelsleden die gediplomeerd zijn. “Wij worden het moe en wij willen niet dat ons beroep wordt voorgesteld als een job die door Jan en alleman zomaar kan worden uitgeoefend. Onze beroepseer wordt daardoor verder aangetast in een tijd waarin we het al héél moeilijk hebben”, zegt de vakbondsman.

“Doordacht en beheersbaar”

Uiteraard moeten er oplossingen komen voor het acute probleem van het lerarentekort, besluit de COC, “maar op een doordachte en beheersbare manier”. De COC zegt dat het momenteel zelf voorstellen op tafel legt, maar merkt op dat het die niet wil voorstellen in de media vlak voor een geplande bijeenkomst met de sociale partners. “Ieder heeft zijn eigen stijl, maar sommige stijlen bemoeilijken zulke gesprekken. Dat neemt niet weg dat onze voorstellen ernstig moeten genomen worden. En wanneer we zouden bevestigd krijgen dat dit niet het geval is, kan COC alleen nog maar waarschuwen voor de gevolgen ervan.”

Acties zijn voorlopig niet aan de orde, zo valt te horen, maar de vakbondsman beklemtoont wel dat het onderwijspersoneel de situatie “beu is als koude pap”. Dat bleek ook uit de ontmoetingen die de COC afgelopen week had met afgevaardigden uit meer dan 650 onderwijsinstellingen, klinkt het. “Ik voel dat het woelig wordt in het veld”, zegt Van Kerkhoven. “Ze zullen moeten komen met heel bedachtzame oplossingen, want de mensen gaan dit niet langer slikken. Ik voel elektriciteit in de lucht hangen.”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Gerelateerd

Nu in het nieuws