© Stad Mechelen

Torens in toekomstige stadswijk achter station hertekenen Mechelse skyline

Mechelen -

Torens van tien tot achttien verdiepingen in Ragheno hertekenen in de toekomst de skyline van Mechelen. De stad plant in de nieuwe wijk maar liefst 2.750 woningen. Door te verdichten, is ook de aanleg van een park van 22 voetbalvelden groot mogelijk. Een informatief evenement komende zaterdag geeft de Mechelaars een eerste impressie van de plannen. “Het wordt de eerste hoogbouw in onze stad, maar we maken er geen Brussel-Noord van”, zegt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Sven Van Haezendonck

Het grootste stadsontwikkelingsproject in decennia in de Dijlestad en misschien wel het grootste ooit, meer dan honderd voetbalvelden groot. Dat is Ragheno. Vandaag is het gebied tussen het station, de Leuvense Vaart en de Leuvensesteenweg vooral nog een industrieterrein met weinig structuur, onderbenut of verlaten. Hier ziet Mechelen ruimte om de stad uit te breiden met een compleet nieuwe stadswijk.

Groei opvangen

“In de toekomst wordt dit een aantrekkelijk nieuw stadsdeel op een boogscheut van de historische kern. Het helpt ons om de groei van Mechelen op een kwalitatieve en duurzame manier op te vangen. Met Ragheno beschikken we over een unieke opportuniteit om wonen, werken en recreatie te combineren”, vertelt schepen Greet Geypen (Vld-Groen-m+), die ook bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening.

Een luchtfoto geeft een impressie van het nieuwe Ragheno. 

Een luchtfoto geeft een impressie van het nieuwe Ragheno. © Claar

De realisatie van het project belooft heel wat jaren in beslag te nemen. Minstens tien jaar wordt gezegd, het zal dus in fases verlopen. “Een goede communicatie naar de buurt toe is dus essentieel”, zegt Geypen. Daarom organiseert het stadsbestuur dit weekend aan de achterzijde van het station een eerste groot informatief evenement. Dat vindt zaterdag 23 oktober plaats van 14 tot 17u.

Een grote indrukwekkende maquette en toekomstbeelden geven geïnteresseerden een idee van de stadswijk die hier in de toekomst vorm krijgt. Via een wandel-, fiets- en steproute kunnen mensen de site op eigen tempo ontdekken.

LEES OOK: Toekomstige stadswijk in Ragheno beroert Mechelaars: “Ze bouwen hele dorpen bij”

2.750 woningen

Ragheno moet een thuis bieden aan 2.750 gezinnen, maar er is ook plek voor 140.000 vierkante meter kantoren en ateliers, 25.000 vierkante meter commerciële gebouwen en 18.000 vierkante meter publieke voorzieningen. Denk daarbij aan een sporthal en een stedelijke ontmoetingsplaats in oude loodsen van de NMBS, een jachthaven, horeca, buurtwinkels en een nieuwe school. “De ontwikkeling is ook een meerwaarde voor de huidige bewoners omdat we werken aan een betere beleving voor de buurt”, zegt schepen Geypen.

Een van de torens aan de geplande jachthaven vlak bij de Leuvense Vaart. 

Een van de torens aan de geplande jachthaven vlak bij de Leuvense Vaart. © Claar

Met een gemiddelde woonoppervlakte van 120 vierkante meter mikt Mechelen op verschillende doelgroepen. Specifiek voor gezinnen komen er 140 rijwoningen die meestal per zes worden gegroepeerd. Private ontwikkelaars hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat minstens 5% van het aanbod onder de noemer betaalbaar wonen valt: sociale huisvesting, cohousing en zorgwonen bijvoorbeeld. Daarnaast zorgt de stad zelf nog eens voor minstens 5% sociale woningen.

LEES OOK: Nieuwe boulevard van 21,5 miljoen verbindt tangent met Mechelse stadswijk Ragheno

Eerste hoogbouw

“We vermijden de typische kantoorwijken die na de werkuren verlaten zijn. We maken er geen Brussel-Noord van. Het is net de mix van functies die zorgt voor levendige buurten”, vertelt Greet Geypen. De kantoren bevinden zich vooral aan het station, aan de toekomstige Arsenaalverbinding en vlak bij de hoofdweg. Achteraan in de wijk ligt de focus op wonen. Commerciële voorzieningen zoals horeca vestigen zich in hoofdzaak op centrale ontmoetingsplekken.

Standaard worden de gebouwen vier verdiepingen hoog. 

Standaard worden de gebouwen vier verdiepingen hoog. © Claar

Standaard worden de gebouwen in de nieuwe wijk vier verdiepingen hoog, zoals in de rest van de stad. Aan het station, het park en het water verrijzen er torens van tien tot achttien verdiepingen. “Het wordt de eerste hoogbouw in onze stad, al was dat geen fetisj. We kiezen voor kwaliteit. Er komen geen glazen torens”, stelt Geypen.

Die verdichting maakt de realisatie van een centrale groene long mogelijk. Het park van elf hectare – 22 voetbalvelden groot – moet het kloppende hart worden van Ragheno. “Het ontwerp gaat uit van een park dat de wijk verbindt vanaf het stationsgebouw tot Spreeuwenhoek”, zegt Marina De Bie (Vld-Groen-m+), schepen van Duurzaamheid. Het park is een aaneenschakeling van vijf ‘parkkamers’: de stations-, water-, jachthaven-, woon- en bosparkkamer. Allemaal hebben ze een eigen karakter, met levendige en rustige plekken.

Autoluw en klimaatneutraal

Het grootste deel van de wijk wordt autoluw. Een maximale benutting van de beschikbare parkeerplaatsen en duurzame alternatieven zoals deelauto’s en -fietsen moeten daartoe bijdragen. Mechelen gaat ook voor een klimaatneutrale wijk. “Er loopt een studie naar een collectief warmtenet, via wateropvang en groendaken gaan we slim om met water en er is aandacht voor biodiversiteit, groen en circulaire economie. De toekomst zal duurzaam zijn of ze zal niet zijn. Met Ragheno hebben we de unieke kans om een vervuild terrein, een zogenaamde brownfield, een nieuwe toekomst te geven”, legt De Bie uit.

Centraal in Ragheno wordt een park van elf hectare aangelegd. 

Centraal in Ragheno wordt een park van elf hectare aangelegd. © Claar

Op basis van de huidige bestemming zijn in het gebied vandaag enkel kmo’s en kantoren mogelijk. Van zodra het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in 2023 groen licht krijgt, zijn ook andere ontwikkelingen mogelijk. Aanvragen moeten wel passen binnen het masterplan dat nu definitief vastligt. Een belangrijke mijlpaal voor de toekomstige stadswijk is de geplande realisatie van de Arsenaalverbinding in 2025. NMBS, Vooruitzicht-AG en MG Real Estate bereiden zich voor om de eerste ontwikkelingen op te starten.

Wie zaterdag niet op de infodag geraakt, is volgende week welkom in The Crescent-De Mot in de Motstraat. Daar kan je zowel dinsdag 26, woensdag 27 als donderdag 28 oktober de maquette en de toekomstbeelden bekijken. Dat kan telkens van 8.30 tot 17.30u. Tussen 12 en 14u is er een medewerker van de stad aanwezig om vragen te beantwoorden.

LEES OOK: MALT geeft verlaten industriële sites aan Mechels station nieuwe toekomst

Het geplande nieuwe bussstation achter het treinstation, met op de achtergrond de torens van Ragheno. 

Het geplande nieuwe bussstation achter het treinstation, met op de achtergrond de torens van Ragheno. © Claar

Het Bos van Loos aan de rand van Ragheno. 

Het Bos van Loos aan de rand van Ragheno. © Claar

Ook de Hanswijkvaart krijgt een andere uitstraling. 

Ook de Hanswijkvaart krijgt een andere uitstraling. © Claar

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Mechelen in als startgemeente.

Gerelateerd

Nu in het nieuws