©  Christophe De Muynck/id

Bouchez over potentiële sancties voor langdurig zieken: “Je haalt geen 80 procent werkenden door lief te zijn”

In de afgelopen week afgeklopte begroting van de federale regering riskeren langdurig werklozen sancties. De maatregel daarrond gaat voor de ene te ver, voor de andere niet ver genoeg. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet er in De zevende dag geen twijfel over bestaan wat zijn mening is: “Je haalt geen 80 procent werkenden bereiken door lief te zijn.”

gjs

LEES OOK: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “Als socialisten zondags niet willen werken, blijven ze maar thuis”

Over de langdurig zieken is de voorbije dagen al veel inkt gevloeid. Tijdens de begrotingsonderhandelingen werd daar een beslissing over genomen: langdurig zieken die pertinent weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan, zullen straks 2,5 procent van hun uitkering kunnen verliezen. Dat geldt ook voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator.

Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers is er ook een sanctie wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal. Ook voor de ziekenfondsen is er een sanctie als ze te weinig mensen aan de slag helpen. Er wordt dan gesneden in de administratieve vergoeding die de overheid hen uitbetaalt. De gewesten krijgen dan weer extra geld van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden.

Niet lief zijn

Er kwam de voorbije dagen wat kritiek. Voor de ene ging het niet ver genoeg, voor de andere gaat het te ver. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kwam er in De zevende dag wat uitleg bij geven. “De werkzaamheidsgraad is veel te laag”, zegt Bouchez. “We zitten in België onder 70 procent. In Vlaanderen 72 procent, dus zeker in Wallonië en Brussel moet het omhoog. De PS (voor wie het te ver gaat, nvdr) moet mij dus eens uitleggen hoe ze aan 80 procent werkzaamheid zullen komen. Je kunt niet aan 80 procent werkenden komen door lief te zijn. Je moet ze activeren, en sanctioneren wie het spel niet meespeelt.”

Een veelgehoorde kritiek op de potentiële sancties is dat ze symbolisch zijn en niet echt uitgesproken zullen worden. “Het is een vertrekpunt“, weerlegt Bouchez. “We leggen een positief plan voor om mensen te begeleiden. Maar sommige mensen spelen niet mee. Het kan liggen aan de dokter, de werkgever of de werknemer. En als het zo is, dan moeten er sancties volgen. Het doel is om minder werklozen te hebben. En we willen echt niemand straffen gewoon om hem of haar pijn te doen. Maar als mensen zich positiever instellen, moet je mensen ook straffen die dat niet doen. Ik was graag verder gegaan dan dit, maar het is een mooie start. Voor het eerst in België gaan we mensen begeleiden om weer aan de slag te gaan na ziekte. Het is een stap in de goeie richting.”

Rousseau: “Werken is niet vies”

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau verdedigde het beleid. De sancties zullen er komen, zegt hij, en het zal nog strenger zijn dan aangekondigd. “De sociale welvaartsstaat moet beschermd worden. Maar willen we ze uitbouwen, dan moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. En de mensen die willen werken, daar moeten we voor zorgen dat ze aan het werk kunnen gaan. En ja, wij vragen om een vragenlijst in te vullen. Ik vind dat niet te veel gevraagd om hen beter te kunnen helpen. Maar je kan niet blijven wachten op wie niet geholpen wilt worden. Daarom vind ik dit zeker te rechtvaardigen. We gaan mensen moeten activeren. Werken is niet vies, he.”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Nu in het nieuws