Lening aan Wallonië, daling registratierechten en “beste onderwijs ooit”: een overzicht van de Septemberverklaring van Jan Jambon

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft maandagmiddag in het parlement de September-verklaring van zijn regering voorgesteld. De Vlaamse regering is volgens Jambon “klaar om de toon te zetten”, met als bedoeling uiterlijk in 2027 aan te knopen met een begrotingsevenwicht. Maar wat zijn de plannen voor het komende werkjaar en de begroting voor volgend jaar? Een overzicht.

jvh

De Vlaamse regering wil haar begroting terug op orde krijgen, aldus Jan Jambon in zijn Septemberverklaring. Daar is een duidelijk traject voor opgesteld. “De Vlaamse regering zal het structureel tekort van 1,8 miljard euro nog deze legislatuur halveren. En uiterlijk in 2027 zal Vlaanderen opnieuw aanknopen bij een begrotingsevenwicht.” Vlaanderen moet in de toekomst gewapend zijn bij een nieuwe crisis en tegelijkertijd ruimte over houden voor investeringen. “Zodat we onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met schulden van onverantwoordelijk beleid.”

Dat daarvoor besparingen nodig zijn, is evident. En dat zal volgens de Vlaamse minister-president Jambon “soms pijn doen”. “Dat kan niet anders. We hebben tijdens de coronacrisis heel veel moeten uitgeven, we moeten er nu voor zorgen dat we over enkele jaren als een goede huisvader een gezonde begroting achterlaten. Minister Diependaele zal daarover waken”, aldus Jambon. “Waar we moeten besparen, doen we dat zoveel mogelijk in samenspraak met de partners in het werkveld.” Al zijn twee sectoren, het onderwijs en de zorg, maximaal ontzien, klinkt het.

WELZIJN

Het groeipakket zal elk jaar geïndexeerd worden, weliswaar met 1 in plaats van 2 procent. De sociale en de zorgtoeslagen blijven wel stijgen met 2 procent per jaar. De regering wil deze legislatuur 58 miljoen euro extra in de kinderopvang investeren.

De regering gaat voor een gigantische injectie in de welzijnssector, stelt Jambon. Bijna 600 miljoen euro per jaar moet naar de zorgsector gaan. Want, zo klinkt het, het zorgpersoneel moet de verloning krijgen die ze verdienen. Vlaanderen gaat ook 1,6 miljard euro in de gehandicaptenzorg investeren, dat is 940 miljoen euro meer dan aanvankelijk voorzien.

 

 ©  BELGA

ONDERWIJS

Het onderwijs moet 100 miljoen euro besparen, bovenop de 12 miljoen die al voorzien was. De manier waarop dat zal gebeuren, wordt pas beslist na overleg met het onderwijsveld. Toch benadrukt Jambon dat deze legislatuur voor “het beste onderwijs ooit” wil gaan. Onder meer de Digisprong, de digitalisering van het onderwijs, moet daarvoor zorgen. “Die zal toelaten om ook zwakkere leerlingen beter te ondersteunen en sterkere leerlingen meer uit te dagen.” Net als de nieuwe eindtermen die worden doorgevoerd in het secundair onderwijs.

Volgens Jambon staat er ook een “historische investering in jeugdinfrastructuur op stapel” met 30 miljoen euro vrijgemaakt voor jeugdlokalen, jeugdverblijven en jeugdhuizen.

ARBEIDSMARKT

De Vlaamse regering wil alles op alles zetten om meer mensen aan de slag te krijgen, stelt Jambon. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Daarom wordt een jobbonus toegekend aan mensen met een zeer laag inkomen. “Het verschil tussen werken en niet-werken moet groot genoeg zijn”, klinkt het.

Ook zal de doelgroepkorting selectiever gemaakt worden, omdat ze onder andere een belastingvoordeel geeft aan bedrijven die oudere werknemers in dienst hebben. “Maar we zien dat de werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers de jongste jaren fors gestegen is. Wat een goede zaak is. Die doelgroepkorting voor het in dienst hebben van 58 plussers is dus minder nodig.” Om die reden wordt de leeftijd voor opgetrokken tot 61 jaar in 2024. Voor het aanwerven van 58 plussers of jongeren zonder diploma wordt de korting behouden.

Eerder lekte al uit dat dienstencheques niet duurder worden. Jambon gaf maandag meer uitleg: “We willen voor een structurele oplossing zorgen voor onze 100.000 huishoudhulpen en de dienstenchequeondernemingen. Het gaat om zij die meer dan 750.000 Vlamingen ondersteunen in hun huishouden. Ze doen dit voor een bescheiden loon in een sector die onder druk staat. We versterken de rendabiliteit van de ondernemingen. Daarom maken we middelen vrij om de inruilwaarde van de cheques eindelijk volledig te indexeren.”

 

 ©  BELGA

WONINGMARKT

De Vlaamse regering gaat sleutelen aan de tarieven van de registratierechten. Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal binnenkort nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten op die aankoop moeten betalen. Voor wie een tweede verblijf koopt of een huis om te verhuren, gaat het tarief van 10 naar 12 procent. Er is ook een verlaging voorzien voor wie opteert voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief al verlaagd naar 5 procent. Dat tarief zou nu verder dalen naar 1 procent om op die manier de energetische renovaties een impuls te geven. De maatregelen moeten vooral voor jongeren een stimulans zijn om tot de aankoop van een woning over te gaan, in plaats van jarenlang te huren.

MOBILITEIT

Vlaanderen moet een fietsland worden, klinkt het in de Septemberverklaring. “Voor elke 2 euro die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur zal Vlaanderen daar één euro bovenop leggen.” Ook wil de regering werk maken van de historische lijst met zwarte verkeerspunten versneld weg te werken.

KLIMAAT

De minister-president legde ook de nadruk op de klimaatsveranderingen. “Kijk naar de overstromingen van deze zomer”, zei hij. “Hevige regenval leidde in Vlaanderen, maar vooral bij onze Waalse vrienden, tot menselijke drama’s zonder weerga. Duizenden mensen werden door de extreme weersomstandigheden getroffen. Ik doe hier en nu het aanbod om in de volgende dagen met de Waalse regering rond de tafel te gaan zitten om na te gaan of we Wallonië kunnen bijstaan via een lening of een borgstelling.”

Volgens Jambon moet de balans tussen mens en natuur bezig, en heeft Vlaanderen daar wel degelijk een belangrijke rol in te spelen. “We hebben alles in zich om ons te tonen als bedenker van oplossingen, ook als het over klimaat gaat.” Om die reden zal de Vlaamse regering honderden miljoenen euro’s investeren in klimaatadaptie. “Om straks bestand te zijn tegen de extremen.”

Jambon sprak ook over een scherper afvalbeleid. Hij verwees naar de recente ontwikkelingen met PFOS. “Het moet scherper. Daarom heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, dat bedrijven voortaan 25 euro in plaats van 13 euro per ton afvalverbranding zullen moeten betalen, net zoals in Nederland. Letterlijk: de vervuiler betaalt.”

 

 ©  BELGA

 • "Vandaag al aan post-coronatijdperk beginnen"

  "Ik hoop dat we over enkele weken écht kunnen zeggen: de coronacrisis ligt helemaal achter ons. In Vlaanderen zitten we gelukkig nu al op het punt dat we een vrij en behoorlijk normaal leven kunnen leiden. 1 oktober, dat is over 3 dagen, de dag dat de mondmaskers in de horeca en de winkels verdwijnen, zal weer een belangrijke, bevrijdende dag zijn."

  "Ik hoop dat ook in Brussel de vaccinatiegraad spoedig opgekrikt geraakt, zodat we ook de laatste maatregelen in Vlaanderen zo snel mogelijk kunnen lossen. Maar het houdt ons niet tegen om vandaag aan het post-coronatijdperk te beginnen. Een tijdperk waarin Vlaanderen internationaal wil en zal schitteren. Twee jaar later dan verhoopt zijn we klaar voor de roaring twenties, zo uitdagend en zo inspirerend. Ik vraag u allen, vertegenwoordigers van de Vlamingen, om hier enthousiast aan mee te werken."

 • "Als culturele leven stilvalt, laat het een onwezelijke leegte achter"

  "De pandemie deed ons meer dan ooit beseffen hoeveel kleur onze musea, onze podia en ons erfgoed aan onze samenleving geven. Als het culturele leven plots stilvalt, laat het ons achter in onwezenlijke leegte."
  "Ik zal niet nalaten om onze culturele verenigingen en onze artiesten de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Zoals ook de gebouwen en de musea en de cultuurhuizen waarin cultuur leeft. Ze verdienen het. Meer dan ooit."
 • Lokale slagkracht verhogen

  "We willen de lokale besturen meer middelen en zeggenschap geven. Collega Somers, we gaan daarom een echte decentralisering starten en de lokale slagkracht nog meer verhogen. We gaan hen ook helpen om digitaler dan ooit te worden. Zonder de burger voor wie het allemaal iets te snel gaat, in de kou te laten. Ik zei het al eerder: we gaan meer dan ooit voor een slagkrachtige Vlaamse overheid. We stappen af van de statutaire benoemingen en gaan voor een modern personeelsbeleid waar contractuelen de norm zijn. We voorzien extra middelen om de arbeidsvoorwaarden te versterken."
 • "Vlaanderen moet fietsland worden"

  "De mobiliteit van Vlaanderen moet écht leefbaarder worden, groener en veiliger dan ooit. Daarom plannen we een hele reeks infrastructuurwerken. Uiteraard zijn de Oosterweelwerken de meest ingrijpende. Enkele dagen geleden heb ik, samen met collega Peeters, het licht op groen gezet voor de laatste fase van de reusachtige infrastructuurwerken. Een project dat de files gaat verminderen, maar de regio ook leefbaarder gaat maken."
  "Vlaanderen moet een fietsland worden, de fietser krijgt een meer dan volwaardige én veilige plek in het verkeer. Voor elke 2 euro die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur zal Vlaanderen daar één euro bovenop leggen. We engageren ons tegelijk om de historische lijst met zwarte verkeerspunten versneld weg te werken."
 • "Beste onderwijs ooit"

  "We gaan voor het beste onderwijs ooit. Vanaf dit jaar lanceren we bijvoorbeeld de Digisprong: de grootscheepse digitalisering van ons onderwijs, die zal toelaten om ook zwakkere leerlingen beter te ondersteunen en sterkere leerlingen meer uit te dagen."
  "We voeren ook nieuwe eindtermen in, die de lat hoger leggen in het secundair onderwijs. En over een paar weken in oktober vinden de eerste taalscreeningen plaats in alle 3de kleuterklasjes, zodat we eindelijk kunnen vermijden dat er nog kinderen met een taalachterstand moeten beginnen aan het eerste leerjaar. Er staat ook een historische investering in jeugdinfrastructuur op stapel. Met 30 miljoen euro zullen Benjamin Dalle en de Vlaamse Regering jeugdlokalen, jeugdverblijven en jeugdhuizen vernieuwen en bij de tijd brengen."
 • 600 miljoen voor zorgsector en 1,6 miljard voor gehandicaptenzorg

  "We gaan voor meer welzijn dan ooit. We gaan die belofte in daden omzetten. Met een gigantische injectie van bijna 600 miljoen euro per jaar in onze zorgsector, in ons zorgpersoneel, komen er meer handen aan het bed en geven we hen de verloning die ze verdienen. Dit sociaal akkoord vertaalde het applaus naar boter bij de vis en betekent een turbo injectie in die sector."
  "We zijn warmer dan ooit. Want Vlaanderen investeert deze legislatuur maar liefst 1,6 miljard euro in gehandicaptenzorg. 940 miljoen meer dan aanvankelijk voorzien. Nog nooit in haar geschiedenis heeft Vlaanderen zoveel extra geïnvesteerd in hulp aan personen met een handicap."
 • Speciale ministerraad voor klimaat

  "Met het oog op de VN-klimaattop in Glasgow zal ik binnenkort ook een speciale klimaatministerraad bij elkaar roepen om ons beleid verder aan te scherpen. We zullen bij het toekennen van subsidies vaker rekening houden met de gevolgen op het vlak van klimaat."
 • Vlaanderen moet voortrekker zijn op weg naar schonere omgeving

  "Vlaanderen zal ook zijn plichten nakomen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Zo goed we kunnen, met doordachte en realistische maatregelen. Maar onze ambitie is vele malen groter! Vlaanderen heeft de capaciteit om veel meer bij te dragen aan de beperking van de CO2 uitstoot in de hele wereld. Wij kunnen dat omdat we een hotspot zijn van innovatie, van know how, van clean-tech, van high tech. We moeten die technologie hier verder ontwikkelen en exporteren zodat de héle wereld daarvan kan meegenieten. Vlaanderen moet en zal een voortrekker zijn op de weg naar een schonere omgeving en minder klimaatopwarming."
 • De vervuiler betaalt

  "Het moet gedaan zijn dat bepaalde bedrijven denken dat ze om het even wat kunnen lozen in de natuur, en dat de mensen de rekening gaan betalen. De tijd is voorbij dat bedrijven onze omgeving ongestraft kunnen vervuilen of verontreinigen. Gedaan dus met praktijken die leiden tot PFOS en andere smurrie in onze rivieren en in onze grond. Deze regering heeft op dat vlak met minister Demir haar daadkracht al getoond, en we zullen verdergaan op de ingeslagen weg."

  "Ook ons afvalbeleid moet scherper. Daarom heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, dat bedrijven voortaan 25 euro in plaats van 13 euro per ton afvalverbranding zullen moeten betalen, net zoals in Nederland. Letterlijk: de vervuiler betaalt."

 • Registratietarief voor eigen woning verlagen tot 3 procent

  "De droom van veel Vlamingen is een eigen woning te verwerven", zei Jambon. "Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om het registratietarief voor de enige eigen woning te verlagen tot 3%. Van 6% naar 3%; dat zal een enorme stimulans zijn voor jongeren maar ook oudere Vlamingen om toch voor dat eigen huis te gaan. Dat is je beste levensverzekering. Daartegenover verhogen we het tarief voor mensen die een tweede, derde, vierde… woning kopen, om de oververhitting van de woningmarkt tegen te gaan. Dat zal een gunstig effect hebben op de prijzen."
  "Het systeem van de meeneembaarheid – de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning – die schaffen we geleidelijk af."
 • Structurele oplossing voor huishoudhulpen en dienstencheque-ondernemingen

  "We zorgen ook voor een structurele oplossing voor onze 100.000 huishoudhulpen en de dienstencheque-ondernemingen. Het gaat om zij die meer dan 750.000 Vlamingen ondersteunen in hun huishouden. Ze doen dit voor een bescheiden loon in een sector die onder druk staat. We versterken de rendabiliteit van de ondernemingen. Daarom maken we middelen vrij om de inruilwaarde van de cheques eindelijk volledig te indexeren."
 • Werkzaamheidsgraad van 80 procent

  "Mijn regering zal alles uit de kast halen om nog meer mensen aan de slag te krijgen en een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Alles. Maar voor een stuk blijven onze handen gebonden. Veel bevoegdheden inzake arbeidsmarkbeleid zitten nog steeds federaal. Viceminister-president Crevits heeft daarom bij haar federale collega van Werk bij herhaling aangedrongen op asymmetrisch beleid. Het federaal beleid moet aangepast worden aan de realiteit in Vlaanderen. Want die is nu eenmaal anders dan de realiteit in Brussel en Wallonië."
 • Jobbonus voor mensen met een zeer laag inkomen

  "Ik zei het al: deze regering gaat resoluut voor meer mensen aan de slag. Daarom hebben we beslist om een jobbonus toe te kennen aan mensen met een zeer laag inkomen. We willen hen prikkelen door hen een loon te geven dat voelbaar hoger is dan een uitkering. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groot genoeg zijn. Deze jobbonus komt rechtstreeks terecht bij de mensen."
  "Tegelijk maken we de doelgroepkorting selectiever. Zoals u weet bewijst die doelgroepkorting ons veel diensten, omdat ze onder andere een belastingvoordeel geeft aan bedrijven die oudere werknemers in dienst hebben. Maar we zien dat de werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers de jongste jaren fors gestegen is. Wat een goede zaak is. Die doelgroepkorting voor het in dienst hebben van 58 plussers is dus minder nodig. We trekken per jaar de leeftijd op tot 61 jaar in 2024. Voor het aanwerven van 58 plussers of jongeren zonder diploma behouden we de korting."
 • 58 miljoen extra voor kinderopvang

  "Het groeipakket zal elk jaar geïndexeerd worden, weliswaar met 1 in plaats van 2 procent. De sociale en de zorgtoeslagen blijven wel stijgen met 2% per jaar. Tegelijk zorgt deze regering dat we deze legislatuur 58 miljoen euro extra in de kinderopvang investeren."
 • Structureel terkort van 1,8 miljard halveren

  "We zetten de begroting terug op de rails zonder dom en blind te besparen en zonder de relance te fnuiken. Door de juiste keuzes voor de toekomst te maken."
  "De Vlaamse regering zal het structureel tekort van 1,8 miljard euro nog deze legislatuur halveren. En uiterlijk in 2027 zal Vlaanderen opnieuw aanknopen bij begrotingsevenwicht. Dat evenwicht zullen we bereiken zonder dat de volgende regering bijkomende besparingen moet zoeken. Dat traject zit in de huidige maatregelen al ingebakken."
  "Natuurlijk moeten we nu op sommige posten besparen en dat zal soms pijn doen. Dat kan niet anders. We hebben tijdens de coronacrisis heel veel moeten uitgeven, we moeten er nu voor zorgen dat we over enkele jaren als een goede huisvader een gezonde begroting achterlaten. Minister Diependaele zal daarover waken."
 • Arbeidsmarkt, klimaat en efficiëntie

  "Absolute topprioriteit is de arbeidsmarkt. Die is oververhit. Veel bedrijven zoeken mensen maar vinden niet de juiste profielen. Nochtans zijn er nog altijd veel inactieven en werkzoekenden. Er is dus een mismatch. We zetten alles op alles om méér mensen aan het werk te krijgen. Ik hoop dat dit ook de ambitie is van alle andere regeringen in dit land."
  "Een andere topprioriteit: het klimaat. We hebben in Vlaanderen de hersenen en de bedrijven om klimaatoplossingen te ontwikkelen die de wereld veroveren. We moeten daar top in worden."
  "Nog eentje: de efficiëntie van onze overheid. In onze administraties is er nog te vaak sprake van verkokering. Daardoor blijft informatie hangen. De PFOS-crisis heeft dat aangetoond. Dat moet beter, want de Vlaming heeft recht op een overheid die het maximum uit de beschikbare middelen haalt."
 • "Niet het eindpunt"

  "De Vlaamse Veerkracht is het grootste investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in gang heeft gezet. Maar het is niet het eindpunt. Mijn voltallige regering wil de ambitie nog verhogen. Behalve investeren, moeten we ook durven hervormen. Bakens verzetten, heilige huisjes aanpakken."
 • Relanceplan

  "Een jaar geleden heeft deze Vlaamse Regering het meest ambitieuze relanceplan ooit in de steigers gezet. Met 4,3 miljard euro kan Vlaanderen zich uit de crisis en naar de top investeren. We hebben van in het begin de ambitie gehad om die investeringen zo snel als mogelijk te injecteren in onze reële economie, in onze gemeenschap, in elke Vlaming. "
  "Binnen de 5 jaar moet al dat geld zijn weg hebben gevonden in onze samenleving, zodat de effecten van deze gigantische investering in het Vlaanderen van morgen zichtbaar worden: 
  • 1.498 kilometer fietspaden die aangelegd of heraangelegd worden, dat is ongeveer de afstand tussen Antwerpen en Stockholm;
  • 35.000 laadpalen tegen 2025, die onze groene mobiliteit een boost gaan geven;
  • 300.000 online opleidingen zodat mensen zich kunnen om en bij scholen;
  • 225.000 premies om beter om te gaan met onze energie-output, om duurzamer te worden
 • "Ongelooflijk fier dat we bedrijven, verenigingen en instellingen door de crisis gehaald hebben" 

  "Tijdens de pandemie konden we niet de eerste viool spelen. Daarvoor hadden we onvoldoende crisisbevoegdheden. Dat was vaak zeer frustrerend. Toch ben ik ongelooflijk fier dat we erin geslaagd zijn om onze gezonde bedrijven, verenigingen en instellingen door de crisis te halen. Dat heeft ons veel geld gekost aan premies en beschermingsmechanismen. Maar we hebben het toch maar gedaan. Met veel succes. Zo beschermend als we waren, zo streng zullen we zijn op controles. Sommige bedrijven zullen ongetwijfeld nog tanden moeten bijsteken om weer even fit te worden als voor de pandemie. Maar globaal genomen hebben we genoeg economische power in huis om de wereld te verbazen."
 • "Vlaanderen moet en zal schitteren"

  "We moeten nu doorpakken. Het ambitieniveau nog hoger leggen. Ik vind dat we de kampioen van het post-coronatijdperk moeten worden. Vlaanderen moet en zal schitteren. De Vlaamse regering is klaar om de juiste toon te zetten."

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Gerelateerd

Nu in het nieuws