Sarah Aerts en Mats Verhaegen moeten noodgedwongen veel langer blijven huren. 

Sarah Aerts en Mats Verhaegen moeten noodgedwongen veel langer blijven huren. © Chris Van Rompaey

Drama voor Liers gezin: 180.000 euro betaald voor bouwgrond, maar twee weken voor start werken wordt vergunning vernietigd

Lier, Duffel -

Mats Verhaegen (29) en Sarah Aerts (28) zouden volgende maandag in Duffel hun droomwoning beginnen bouwen. Maar daar stak de Vlaamse overheid een serieuze stok voor. Of ze op hun perceel ooit kunnen bouwen, blijft voorlopig een groot vraagteken.

Chris Van Rompaey

Mats en Sarah kochten eind vorig jaar met hun spaargeld een bouwgrond in de A. Stocletlaan in Duffel. Ze hadden er 180.000 euro voor over. “Het schepencollege weigerde een omgevingsvergunning te verlenen, omdat we een woning met een plat dak wilden bouwen, want dat zou strijdig zijn met de goede ruimtelijke ordening. Vreemd, want twee buren hebben ook een plat dak. Op aanraden van onze architect gingen we in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen”, zegt Sarah Aerts.

“Het Duffelse schepencollege bleef bij zijn besluit en gaf een ongunstig advies. De provinciale omgevingsambtenaar daarentegen verleende positief advies. De deputatie volgde dat gunstige advies en oordeelde dat onze woning in essentie níét strijdig is met de goede ruimtelijke ordening. De deputatie merkte verder op dat ons perceel niet in signaalgebied ligt. En dus verleende de deputatie op 15 juli een omgevingsvergunning”, benadrukt Mats Verhaegen.

Signaalgebied

Alles in orde dus, dachten Mats en Sarah, maar dat was buiten de leidend ambtenaar van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid gerekend. Hij of zij vroeg aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vernietiging van de omgevingsvergunning. “De ambtenaar oordeelt namelijk dat ons perceel wél in een signaalgebied ligt en dat er dus daarom niet op gebouwd mag worden. De Raad volgde dat standpunt en vernietigde onze omgevingsvergunning. Een signaalgebied is trouwens een gebied dat nuttig kan zijn in de aanpak van wateroverlast”, verduidelijken Mats en Sarah.

De bouwgrond die Mats en Sarah te goeder trouw kochten ligt blijkbaar in signaalgebied. 

De bouwgrond die Mats en Sarah te goeder trouw kochten ligt blijkbaar in signaalgebied. © rr

Te goeder trouw

“We waren er absoluut niet van op de hoogte dat dit perceel deel uitmaakt van een signaalgebied. Die informatie zit ook niet in alle door de notaris opgevraagde documenten. We hebben deze bouwgrond dus te goeder trouw gekocht. Of we in beroep gaan tegen de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, weten we nog niet. Dat hangt af van wat onze advocaat over de slaagkansen van die procedure te zeggen heeft, én van zijn ereloon”, geeft Sarah grif toe.

“In het slechtste geval zitten we dus opgescheept met een bouwgrond waarop we niet mogen bouwen. En op een schadevergoeding hoeven we voorlopig ook niet te rekenen. Daar kunnen we pas aanspraak op maken als de Vlaamse overheid onze bouwgrond herbestemt naar bijvoorbeeld recreatiezone. Maar die procedure kan jaren aanslepen. Ondertussen gaan we dus veel langer moeten blijven huren dan gehoopt, wat ook een financieel verlies betekent”, zucht Mats.

Mats en Sarah hopen dat iemand hen kan helpen, maar ze willen vooral iedereen waarschuwen die een bouwgrond gaat kopen. “Controleer zelf of je beoogde perceel toevallig niet in een signaalgebied ligt!”

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Lier in als startgemeente.

Gerelateerd

Nu in het nieuws