Het Vlaams Gewest en de stad plannen om nog deze bestuursperiode de  Mechelse vesten onder handen te nemen, onder andere aan de Brusselpoort. 

Het Vlaams Gewest en de stad plannen om nog deze bestuursperiode de Mechelse vesten onder handen te nemen, onder andere aan de Brusselpoort. ©  Dirk Vertommen

Vernieuwing Mechelse vesten begint de komende jaren al: “Enorme opportuniteit voor de stad”

Mechelen -

De Vlaamse overheid en de stad hebben de ambitie om de komende jaren al de eerste delen van de Mechelse vesten (R12) volledig te vernieuwen. Het gaat om het gedeelte tussen de Brusselpoort en het Raghenoplein en het stuk tussen de Guido Gezellelaan en de Sint-Katelijnestraat. Daarop liggen enkele belangrijke en drukke kruispunten. “Wij willen de vesten teruggeven aan de Mechelaars”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Sven Van Haezendonck

De gemeenteraad heeft zich maandag gebogen over een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, Pidpa en de stad voor een studie naar de herinrichting van de vesten. Tegelijkertijd stemden de raadsleden over een bestek voor een studie naar de uitvoering van de eerste twee fases: Zuid en Antwerpsepoort.

Opening tangent

In het voorjaar van 2022 opent de tangent, de nieuwe ontsluitingsweg achter het station die de Brusselsesteenweg (N1) verbindt met het Douaneplein (N15). De overheid verwacht dat daardoor de verkeersstromen op de ring rond de historische binnenstad sterk zullen wijzigen. Dat schept perspectieven om de vesten grondig onder handen te nemen.

“Er dient zich een enorme opportuniteit aan voor de stad om de vesten terug te geven aan de Mechelaars en de leefkwaliteit te verhogen. Onze vesten zijn al decennia een muur tussen de binnenstad en de negentiende-eeuwse wijken. Die barrière willen wij wegwerken”, legt burgemeester Vandersmissen (Vld-Groen-m+) uit.

Zowel aan de Antwerpesepoort als op het zuidelijke gedeelte van de vesten staan er vernieuwingen op het programma. 

Zowel aan de Antwerpesepoort als op het zuidelijke gedeelte van de vesten staan er vernieuwingen op het programma. ©  Mediahuis

Een eerste reeks tijdelijke maatregelen om de vesten een andere uitstraling te geven, nemen Vlaanderen en de stad al tegelijk met of kort na de opening van de tangent. Het studiewerk daarvoor loopt. De inzet is om de vesten, vandaag nog gedomineerd door autoverkeer, in fases te transformeren naar een meer kwalitatieve publieke ruimte die verkeersveilig ingericht is: met meer plek voor fietsers, openbaar vervoer en verblijfsrecreatie.

Vergroening drukke as

Daarbij wordt sterk ingezet op de ontharding en vergroening van de drukke verkeersas. “De herinrichting is een uitgelezen kans om meer bomen, een hogere natuurwaarde en meer biodiversiteit op onze vesten te brengen”, zegt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken en Natuur- en groenontwikkeling.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad verwachten zo’n tien jaar nodig te hebben om de vesten helemaal te vernieuwen. Maar al in de komende jaren willen de partners de eerste twee delen van de vesten van gevel tot gevel helemaal opnieuw inrichten. Eer ze daar aan kunnen beginnen, zijn er wel bijkomende studies nodig.

Ook het kruispunt aan Mc Donald’s wordt in principe als een van de eerste onder handen genomen. 

Ook het kruispunt aan Mc Donald’s wordt in principe als een van de eerste onder handen genomen. ©  Dirk Vertommen

Parallel met de invoering van de tijdelijke maatregelen vroeg in 2022 wordt er getekend aan een voorontwerp voor de gehele vesten. AWV, de stad en Pidpa werken samen ook aan een ontwerp, de aanvraag van een omgevingsvergunning in het najaar van 2022 en een bestek om de eerste twee fases te realiseren vanaf midden 2023.

Een eerste gedeelte dat een complete make-over krijgt, is het zuiden van de vesten. Op die verkeersas liggen niet alleen de Van Benedenlaan, de Schuttervest en de reeds vernieuwde Hendrik Speecqvest, maar ook de belangrijke kruispunten Brusselpoort, Kardinaal Mercierplein en het Raghenoplein.

Middeleeuwse omwalling

Aan de Brusselpoort, de enige overblijvende poort van de middeleeuwse omwalling, wordt creatief ingespeeld op de opportuniteiten die mogelijk voortvloeien uit de ontdekking van waardevolle restanten.

De tweede as waar naar een definitieve herinrichting wordt gewerkt, is die in de buurt van de Antwerpsepoort. Tussen de Guido Gezellelaan en het kruispunt van de Maurits Sabbe- en de Sint-Katelijnestraat mogen weggebruikers zich aan een complete vernieuwing van de vesten verwachten. Op die as ligt ook het kruispunt van de N16 met de Antwerpsesteenweg, in de volksmond beter bekend als het kruispunt van McDonald’s en een van de drukste in de Dijlestad. Belangrijke aandachtspunten zijn de afstemming van het ontwerp op de nieuwe ontwikkelingen aan het Keerdok en de herprofilering van de N16 tot stadsboulevard.

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Mechelen in als startgemeente.

Nu in het nieuws