© RTV

Tielenaren mogen zegje doen over mogelijke afschaffing overwegen

Tielen -

De gemeente Kasterlee nodigt de inwoners uit om mee te denken over een nieuw mobiliteitsplan in Tielen. Het mogelijk afschaffen van een of meerdere overwegen door spoorwegbeheerder Infrabel in het dorp is een van de aspecten dat aan bod komt. “Het afschaffen van een overweg heeft een grote invloed op de mobiliteit”, zegt Ward Kennes (CD&V), burgemeester van Kasterlee.

Bart Van den Langenbergh

De spoorlijn tussen Turnhout en Herentals loopt als een rechte lijn door het centrum van Tielen en verdeelt het dorp in twee. Het is wel een zegen voor de inwoners om gebruik te kunnen maken van een eigen station. Tegelijkertijd moeten weggebruikers in Tielen rekening houden met vijf overwegen, aan de Broekstraat, in Tielendorp, Hofdreef, Pleintje en aan Tielenheide. Spoorwegbeheerder Infrabel bekijkt, net als in de rest van het land, of er ook in Tielen een of meerdere overwegen kunnen worden gesloten en vervangen door een tunnel voor fietsers en voetgangers, een parallelweg of een fietspad. Volgens Infrabel zijn overwegen vaak zwarte punten die een invloed hebben op de veiligheid, stiptheid, capaciteit en onderhoudslast.

De mogelijke afschaffing van overwegen in Tielen gebeurt in nauw overleg met de gemeente Kasterlee. Infrabel en Kasterlee laten hiervoor een mobiliteitsstudie uitvoeren door het studiebureau Witteveen+Bos. Dat gebeurt parallel met de opmaak van een masterplan voor Tielen, wat ook een impact heeft op de mobiliteit in het dorp.

Participatietraject

Voor de opmaak van deze studie kunnen inwoners vanaf september deelnemen aan een participatietraject. “We maken deze studie op in vijf stappen waarbij we telkens terugkoppelen door middel van een participatiemoment”, vertelt burgemeester Ward Kennes. “In de eerste fase worden de huidige verkeerssituatie in Tielen en de verkeerssituatie aan de spoorovergangen geanalyseerd. Op basis van tellingen en informatie van het participatietraject worden de huidige knelpunten inzake verkeerscirculatie in kaart gebracht.”

 

 ©  rr

In de tweede fase stellen de deelnemers een viertal varianten op voor de spooroverwegen en de verkeersafwikkeling. “Onze ambitie is een bereikbare, leefbare en duurzame kern van Tielen te maken waarbij kwaliteit van de open ruimte centraal staat. Het afschaffen van een overweg heeft een grote invloed op de lokale mobiliteit”, zegt de burgemeester. “In de derde en vierde fase werken we deze varianten verder uit qua constructie, inpassing in de openbare ruimte en technische en financiële haalbaarheid. In de laatste fase spitsen we de mobiliteitsstudie verder toe op de strategische sites die in het Masterplan Tielen worden uitgewerkt.”

De bewoners van Tielen hebben alvast hun bedenkingen bij de plannen van Infrabel. “De nadruk ligt eigenlijk op het conflictvrij maken van de overwegen en niet op het afschaffen op zich”, zegt Jan Van Ballaer uit Tielen. “Maar dan moet de prioriteit zeker ook op de infrastructuurwerken, zoals de installatie van een tunnel of brug, op de hoofdverbindingen liggen. De omgeving van Robbenwijk en Tielenheide is eigenlijk de enige plaats waar er ruimte genoeg is om een brug te installeren. Dat is zeker niet het geval aan de overwegen van Pleintje en Hofdreef. En ook aan de overweg op de Gierlebaan is het moeilijk om iets te kunnen realiseren.”

Klankbordgroep

Bij de start van het traject stelt de gemeente een klankbordgroep samen die bestaat uit lokale experten en geëngageerde burgers. Deze groep komt vanaf eind september 2021 over een periode van zes maanden drie keer samen. In de laatste fases wordt ook een algemene infomarkt georganiseerd om iedereen op de hoogte te stellen van de resultaten. Kandidaten kunnen zich nog tot 29 augustus melden bij de gemeente. (bvdl)

ggz@kasterlee.be, 014 85 99 25

Gerelateerd