“Vlaams minister Bart Somers heeft hulp gezocht bij de lokale besturen, er is een plan opgesteld, we hebben vijf mensen in dienst genomen als contacttracers. En nu is er plots geen geld om hen te betalen. Dat is ronduit schandalig”, zegt de Turnhoutse schepen Luc Op De Beeck (CD&V). © BDD

Geen geld voor lokale contacttracing in Turnhout?

Turnhout

De Eerstelijnszone Kempenland begint volgende maandag met de lokale contacttracing. Dat betekent dat lokale medewerkers de hoogrisicocontacten bellen en controleren of de richtlijnen rond quarantaine worden nageleefd. Vrijdag is er nog een opleidingsdag voor de medewerkers gepland. Nu duikt wel een probleem op rond de financiering van de lokale contacttracing. Lokale besturen moeten daarvoor zogenaamde tickets reserveren, maar dat blijkt niet mogelijk. De tickets zijn voorbehouden voor Vlaamse contacttracing. De lokale besturen krijgen niets. “Ik ben hier bijzonder nijdig over”, reageert de Turnhoutse schepen Luc Op De Beeck (CD&V). “Vlaams minister Bart Somers heeft hulp gezocht bij de lokale besturen, er is een plan opgesteld, we hebben vijf mensen in dienst genomen als contacttracers. En nu is er plots geen geld om hen te betalen. Dat is ronduit schandalig. Mogelijk heeft de Vlaamse overheid verzuimd om hun eigen contacttracers op te zeggen en moeten ze deze blijven uitbetalen. Daarom ontstaat nu een gevecht tussen de Vlaamse dienst en de lokale besturen om de noodzakelijke tickets. We lossen dit wel weer op, zoals lokale besturen dat altijd moeten doen, zeker?”(gvn)

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Turnhout in als startgemeente.

Nu in het nieuws