©  Jeroen Hanselaer

Antwerpen na corona: sociaal welzijn

“Optrekken van uitkeringen, is dat niet paternalistisch?” Jouw vragen over sociaal welzijn beantwoord

In de aflevering over Sociaal Welzijn in onze reeks ‘Antwerpen na corona’ kregen we een interessante vraag binnen voor professor Peter Raeymaeckers (UAntwerpen). Hij pleitte in het interview voor het optrekken van de uitkeringen. Lezers Linda Sohier en André De Wispelaere uitten hun bezorgdheid hierover.

LEES HIER HET INTERVIEW MET PETER RAEYMAECKERS: “We moeten de uitkeringen optrekken en voorzien in meer openbare ruimte”

Heb jij zelf een vraag voor Peter Raeymaeckers? Stel je vraag hier. Wij gaan ermee aan de slag

Heeft het veel zin de uitkeringen te blijven optrekken? Is dat zelfs geen vorm van paternalisme, in de zin van ‘ jullie zijn stakkers, jullie redden het niet’? (Linda Sohier)

“Het is een terechte bezorgdheid van mevrouw Sohier”, zegt Peter Raeymaeckers. “We moeten ons er inderdaad voor hoeden om geen al te paternalistisch beleid te ontwikkelen. We mogen mensen hun kansen tot zelfontplooiing en ontwikkeling zeker niet ontnemen. Onze samenleving moet er immers voor zorgen dat mensen over de nodige vrijheid beschikken om op basis van eigen vermogen en vaardigheden de juiste keuzes te maken.”

“Het is echter wel zo dat veel mensen geconfronteerd worden door heel wat moeilijkheden waardoor ze deze keuzes niet kunnen maken en een langetermijnperspectief over bijvoorbeeld een job of opleiding niet voldoende kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen in een moeilijke huisvestingssituatie. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen met te weinig financiële middelen om de eindjes aan elkaar te knopen op het einde van de maand en gedwongen zijn om te overleven op voedselpakketten.”

“Voor deze mensen moeten we er eerst en vooral voor zorgen dat ze de nodige mogelijkheden hebben om comfortabel te leven. Het is moeilijk om na te denken over de toekomst als je op het einde van de maand in een overlevingsmodus terechtkomt en de stap naar een voedselverdeelpunt moet zetten. Een uitkering die hoog genoeg is om voor gezinnen en mensen in armoede een menswaardig bestaan op te bouwen, zou er wel eens voor kunnen zorgen dat men sneller zelfstandig wordt.”

Is werken niet de oplossing? (André De Wispelaere)

“Beste André De Wispelaere, natuurlijk is werken de oplossing. Op basis van arbeid verwerf je een inkomen. Daarnaast toont sociologisch onderzoek aan dat werken ook een aantal andere functies heeft. Betaalde arbeid biedt een zinvolle dagbesteding, een dagstructuur en je houdt er vaak netwerken en vriendschappen aan over. Maar zoals ik al zei in het vorige antwoord, het is wel zo dat mensen in armoede diverse belemmeringen ervaren om een job te verwerven. Ik denk dan voornamelijk aan de noden die ze op verschillende levensdomeinen ervaren. Als je huisvestingssituatie niet voldoet of je krijgt je kinderen niet naar de kinderopvang of je bent afhankelijk van voedselpakketten, dan is het vaak onmogelijk om nog tijd en energie te steken in het zoeken en vinden van een job.”

“Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken dat de huidige arbeidsmarkt niet altijd een oplossing biedt. Sommige statuten laten niet toe om een menswaardig bestaan op te bouwen, zeker niet in de crisistijd zoals we die nu meemaken, denk maar aan mensen in de culturele sector, jonge ondernemers of zelfstandigen met weinig financiële reserve.”

 svw

icon mail

Zit je nog met vragen over armoedebestrijding? Laat het ons weten.

Laat het ons weten!