Victoriano Moreno

Fietsgebruik blijft stijgen in het Antwerpse: aandeel auto in woon-werkverkeer daalt naar helft

Ongeveer de helft van de mensen in de Vervoerregio Antwerpen maakt gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer. Het zijn vooral de mensen die buiten de stad wonen die vaker op deze manier van en naar hun werk rijden. “Dit is hoopvol nieuws om een goede modal shift (de overschakeling van auto naar alternatieve, propere vervoermiddelen, red.) te bereiken”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We gaan nog meer inzetten op de fiets, het openbaar vervoer en telewerken.”