Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout telt vijf verkeersdoden terwijl aantal ongevallen jaar na jaar afneemt

Foto: RR

Meerhout -

Het aantal verkeersongevallen in Geel, Laakdal en Meerhout lag in 2019 9% lager dan het jaar voordien. Het vormt zo het op één na laagste cijfer ooit, maar er vielen wel vijf dodelijke verkeersslachtoffers.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout telde in 2001 – het eerste volwaardige jaar na de zonevorming – nog 441 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarvan 21 met dodelijke afloop. Sindsdien neemt het aantal ongevallen en slachtoffers gestaag af, met een plotse stijging in 2017 als de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. In 2019 registreerde de zone 171 verkeersongevallen met een lichamelijk letsel, 9% minder dan in 2018. Het aantal van 237 slachtoffers ligt 7% lager dan het jaar voordien.

Het gaat concreet om 206 lichtgewonden, 26 zwaargewonden en vijf overleden slachtoffers. Het eerste cijfer zit al een tijd in een dalende lijn, het tweede en derde schommelen over de jaren heen. Dat geldt ook voor het aandeel zwakke weggebruikers bij de verkeersslachtoffers. Met 43% in 2019 is dat weer het hoogste percentage in enkele jaren. Drie van de vijf verkeersdoden horen tot deze categorie (twee fietsers en één voetganger), binnen de zwakke weggebruikers zijn de fietsers (70%) het vaakst betrokken in een ongeval. Toch ligt de ernst van de verwondingen binnen deze groep het hoogst bij de motorrijders: één op drie liep zware verwondingen op, terwijl dat bij voetgangers één op vijf is en bij (brom)fietsers zelfs één op acht.

De politiediensten stelden vast dat bij 16% van de ongevallen alcohol in het spel was. Ook dat aandeel schommelt over de jaren heen. Hierbij is het aandeel van de beperkte leeftijdsgroep 36 tot 40 jaar opvallend: zij zijn goed voor 36% van de mensen die onder invloed een ongeval veroorzaakten. De jonge bestuurders van 20 tot 25 jaar vertegenwoordigen met 19% de tweede grootste groep. In driekwart van alle gevallen gaat het om mannen.

“Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden door bijvoorbeeld de smartphone blijven nationaal de zogenoemde grote ‘killers’ in het verkeer”, zegt zonechef Dirk Van Aerschot van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. “Onze politiezone zet haar veelvuldige controles onverminderd verder. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert verder in meer trajectcontroles. Zelf nemen we als zone samen met diverse veiligheidspartners ook deel aan een project om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen.”

Door Hans Otten

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp