Koning Filip wacht ongeduldig op regering: “Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven”

“Het is van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten.” Zo verwees koning Filip in zijn kerstboodschap naar de lopende formatie.

Wim Winckelmans

Het ongeduld valt vooral tussen de regels te lezen. Die benadrukt in zijn speech de noodzaak van een constructieve ingesteldheid om de politieke en andere uitdagingen aan te gaan. “Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven.”

Volgens de koning beleven we een scharnierperiode, waarin ons sociaal-economische model onder druk staat van klimaatverandering, stijgende armoede en tanende economische groei. Hij ziet ook veel angst en boosheid, die zelfs durft om te slaan in geweld.

“Geweld verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar.”

De koning waarschuwt voor die negativiteit. “Laten we ons bewust zijn van onze collectieve sterkte. De kracht van allen die niet berusten in de zaken zoals ze zijn. En ook die stille kracht die schuilt in het discrete maar doeltreffend handelen van al onze medeburgers die zich inzetten voor een meer menselijke samenleving.”

“Om zaken te veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen”, zegt de koning ook. “We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken, maar die de volgende generaties ten goede zullen komen.”

In zijn speech verwees de koning dus naar de strijd voor het klimaat, Achter hem knetterde het traditionele haardvuur dit jaar niet. Kenners van het koningshuis viel nog iets op: Filip droeg tijdens de kersttoespraak de das die hij droeg toen hij zijn verloofde Mathilde d’Udekem d’Acoz twintig jaar geleden voorstelde.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Gerelateerd

Nu in het nieuws