Extra opstelstroken op A12 moeten verkeersdruk verlichten, studie naar haalbaarheid fietsbruggen en -tunnels

Bron © BELGA

De A12 in Aartselaar Foto: Walter Saenen

Aartselaar -

Op vrijdagavond 15 november start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar, om meer groentijd te kunnen geven aan het verkeer dat vanuit de zijstraten komt aanrijden. Het gaat om een van de reeks aangekondigde maatregelen die AWV neemt om de verkeersdruk in de omgeving van de A12 te verlichten. De werken zouden overdag geen hinder mogen veroorzaken.

Na een gecontesteerde nieuwe verkeerslichtenregeling die de situatie voor zwakke weggebruikers op de kruispunten van de A12 veiliger moest maken, nam de verkeersdrukte op de A12 en de zijstraten ervan sterk toe. Er volgden verschillende kleine bijsturingen, maar die brachten weinig soelaas. In juli kwam AWV tot een akkoord met stakeholders uit de omgeving om meer ingrijpende maatregelen te nemen die de doorstroming moeten verbeteren. Zo kwam er in augustus al een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ tijdens de werken van Aquafin.

LEES OOK. Ondernemers dagvaarden Agentschap Wegen en Verkeer voor verkeersellende op A12

Fietsbruggen

Nu wil AWV extra opstelstroken aanleggen op de A12 ter hoogte van vier kruispunten, zodat er met minder groentijd evenveel verkeer door kan en de gewonnen tijd aan de zijstraten kan worden gegeven. Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs de A12 en het ondertunnelen van de kruispunten voortgezet.

De werken vinden plaats vanaf het kruispunt van de Langlaarsteenweg tot dat met de Kontichsesteenweg en houden een volledige nieuwe wegopbouw in, net als het plaatsen van nieuwe riolering, vangrails en grachten. Eind dit jaar zouden ze afgerond zijn. De kostprijs wordt geraamd op vier miljoen euro. De werken gebeuren in fases en alleen ‘s nachts (20 uur tot 6 uur) worden er rijstroken van de A12 ingenomen en zijn kruisende bewegingen op kruispunten soms niet mogelijk.

Beter bereikbaar

Ondernemerskoepel Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, die mee aan tafel zat met AWV en verschillende lokale burgemeesters, reageert alvast tevreden. “De extra opstelcapaciteit zal ervoor zorgen dat er in een kortere tijdspanne meer verkeer over de kruispunten kan rijden”, klinkt het. “Op die manier kan het verkeer uit de zijstraten langer groen krijgen en worden de lokale bedrijvenzones beter bereikbaar.” Voka stelt dat grotere ingrepen meer tijd zullen vragen, maar eist tegen 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een ingesleufde A12.

“Aangezien de Vlaamse regering in het regeerakkoord de heraanleg van de A12 als een prioriteit heeft opgenomen, rekenen we erop dat ook hier het engagement en de timing zullen worden waargemaakt”, aldus Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “In dit dossier is het broodnodig om een strakke timing aan te houden om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren.”