PVDA klaagt aan: “Ondanks fiscale hervorming blijven grote bedrijven belachelijk weinig belastingen betalen”

Bron © BELGA

Vlaams Parlementslid Tom De Meester (PVDA). Foto: BELGA

Indien de 50 bedrijven die kampioen zijn in belastingontwijking het beloofde minimumtarief van 7,5 procent zouden betalen, is de 1.500 euro nettopensioen voor iedereen betaald. De 50 zouden dan immers 2,8 miljard euro betalen, stelt PVDA in zijn jaarlijkse top 50 van fiscale kortingen.

“De belastingtarieven voor grote bedrijven blijven ook na de hervorming van de vennootschapsbelasting belachelijk laag”, zegt Vlaams Parlementslid Tom De Meester. “Het beloofde minimumtarief van 7,5 procent wordt bijlange niet gehaald, achterpoortjes blijven wijd open staan en kmo’s profiteren nauwelijks van de tariefverlaging.”

PVDA wijst erop dat de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 voor de regering als een evenwichtig geheel gold, met enerzijds een verlaging van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting en anderzijds een uitroeiing van de fiscale gunstmaatregelen, maar dat blijkt op basis van de eerste resultaten niet te kloppen. “De regering stelde zelfs dat elk groot bedrijf (met een winst van meer dan een miljoen euro) voortaan een belasting zou betalen van minimaal 7,5 procent. Maar onze studie toont aan dat die bewering niet klopt”, hekelt De Meester. Volgens PVDA is een derde van de 6.427 bedrijven die meer dan een miljoen euro winst maakten tegen minder dan 7,5 procent belast.

Voorbeeld: Total

Voor de partij is absoluut geen sprake van een vermindering van de fiscale gunstmaatregelen voor bedrijven. Enkel bij de notionele intrest wordt de verlaging, die al enkele jaren bezig is, nog versneld. De andere fiscale gunstmaatregelen blijken forser dan ooit, stelt PVDA, die verwijst naar onder meer de DBI (definitief belaste inkomsten), de vrijstelling van meerwaarden op aandelen en de aftrek van octrooi-inkomsten.

Zo ontving Total Petrochemicals & Refining, de nummer 6 van de top 50, in 2018 in totaal 4,2 miljard euro van haar dochter Total Finances Global Services, de interne bank van de groep. De fiscale hervorming van 2018 verhoogde de DBI van 95 naar 100%, waardoor moedermaatschappij Total Petrochemicals & Refining geen euro belastingen betaalt op de dividenden van Total Finances Global Services, dat 33 jaar nauwelijks belastingen betaalde op de 4,2 miljard euro aan winsten.

Kmo’s profiteren niet

Bovendien profiteren de kmo’s volgens PVDA niet van deze fiscale hervorming. Nauwelijks 2,5 procent van de totale besparingen door de tariefverlagingen gaat naar de kmo’s. Bovendien worden ze uitgesloten van bepaalde fiscale gunstmaatregelen, terwijl die voor de grote bedrijven nog werden uitgebreid. De hervorming voert de volledige vrijstelling van de aftrek van meerwaarden op aandelen opnieuw in onder twee voorwaarden: het bezit van minstens 10 procent van de aandelen of het bezit van aandelen met een aanschafwaarde van minstens 2,5 miljoen euro. Voor een kleine kmo zijn die voorwaarden nauwelijks haalbaar, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de Groep Bruxelles Lambert (GBL) van de erfgenamen van Albert Frère.

PVDA vraagt daarom de afschaffing van de fiscale gunstmaatregelen voor grote ondernemingen, in het bijzonder de vrijstelling van de meerwaarden op aandelen. “Voorts moeten de ‘definitief belaste inkomsten’ worden aangepakt, zodat er geen sprake is van definitief ónbelaste inkomsten”, besluit de partij.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Voor jou geselecteerd