COLUMN. Opening metro Opera: geen feest voor de reiziger

Herman Welter (links), de luifel van het nieuwe premetrostation Opera-in-wording. Foto: Patrick De Roo

Antwerpen -

Herman Welter volgt al sinds 1964 het openbaar vervoer in binnen- en buitenland. Tot 2008 als journalist van Gazet van Antwerpen, nu voor het Nederlandse vakblad Magazine Personenvervoer. Hij is een van onze columnisten mobiliteit.

Binnenkort gaat met forse vertraging het metrostation Opera weer open, keert tramlijn 1 terug op de leien en wordt het Havenhuis per tram bereikbaar. Politici zullen bij het ‘feestje’ opvallend aanwezig zijn én nogmaals het belang van het openbaar vervoer onderstrepen. De meesten maken er wel nooit gebruik van en hebben geen benul van wat zich dagelijks op de reizigers- en werkvloer afspeelt. Nog steeds is er geen besparende doorstroming. In Antwerpen werden 13 kruispunten ‘tramvriendelijker’ gemaakt. Experts noemen dit gerommel in de marge dat niet leidt tot een hogere gemiddelde snelheid en betrouwbaarheid.

In de huidige situatie kunnen tram en bus geen rol van betekenis spelen in de mobiliteit en evenmin voor minder hinder zorgen tijdens de ingrijpende Oosterweelwerkzaamheden. Het aanbod van De Lijn is onaantrekkelijk en onvoorspelbaar, de kwaliteit en de communicatie zijn ondermaats tot slecht.

Al jaren wordt ingrijpend bespaard op de exploitatiekosten. Hilde Crevits begon ermee, Ben Weyts deed er een schep bovenop. Oh ja, de nieuwe Vlaamse regering geeft ieder jaar 2 miljoen extra voor de exploitatie. Een fooi.

Laten we ons niet verblinden door het vernieuwde station Opera en tramlijn 1. Het aanbod wordt wegens geen geld niet uitgebreid. Lijn 8 verdwijnt van de zuidelijke leien en lijn 24 rijdt naar het Havenhuis. Borgerhout verliest zijn verbinding met het stadshart. Wie reist er voor 7 u en na 18 u en in het weekeind naar het Havenhuis? Is de reizigersstroom voldoende sterk om een dure tramexploitatie te verantwoorden? De Melkmarkt moet het stellen met de om het kwartier rijdende 11, een te lage frequentie voor een stadslijn.

“Als Vlaanderen bij de Europese top wil horen, zijn de noordelijke landen zoals Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen onze gidslanden”, zegt minister-president Jan Jambon. Geldt dat ook voor het openbaar vervoer? Dan moet nu een inhaalbeweging worden ingezet. Van de kwaliteit van het openbaar vervoer in de noordelijke landen zijn we nog ver verwijderd.