Vier rijstroken Antwerpse Ring niet beschikbaar door werken in herfstvakantie: “Blijf er zo veel mogelijk weg”

Archiefbeeld. Foto: Photo News

Antwerpen -

De Ring rond Antwerpen zal tijdens de herfstvakantie absoluut te vermijden zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet er zes dagen en zeven nachten werken aan het wegdek en die werken zullen vier rijstroken richting Nederland innemen. “Vermijd de Antwerpse Ring die week zo veel mogelijk”, waarschuwt AWV.

Op de Antwerpse Ring ter hoogte van Deurne werd begin 2018 een verzakking vastgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft toen de ergste schade, met name op de drie rechterrijstroken, aangepakt door dat wegvak volledig op te breken en te vernieuwen. Ook op de andere rijstroken werd een verzakking vastgesteld, maar die was minder ernstig.

“Daarom werd beslist niet onmiddellijk in te grijpen, maar de situatie nauwgezet op te volgen. Nu blijkt dat ook in deze zone een herstelling zich opdringt, zal het agentschap de noodzakelijke werken zo snel mogelijk uitvoeren”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV.

De herstelling situeert zich op de drie linkerrijstroken van de ring richting Nederland. Volgens AWV volstaan lokale, oppervlakkige herstellingen niet en moet de zwaarst beschadigde zone volledig worden verwijderd en vernieuwd.

“Concreet zal een strook wegdek van 15 meter lang en 3 rijstroken breed verwijderd en vernieuwd worden”, zegt Schoenmaekers. “Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 cm, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort. Na de werken zullen we de situatie blijven monitoren om te zien of het gewenste resultaat bereikt is.”

Oprit Deurne afgesloten

De werken starten op zaterdagavond 26 oktober (23u) en moeten klaar zijn tegen zaterdagochtend 2 november (5u). Om ze veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden: drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook.

Het verkeer op de Ring richting Nederland heeft drie rijstroken ter beschikking: twee rijstroken op de binnenring via doorsteken in de middenberm en één rijstrook op de buitenring waarop ook het verkeer van de E313 invoegt.

Ook het verkeer richting Gent heeft drie rijstroken ter beschikking, volledig op de eigen kant.

De oprit Deurne wordt afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden naar de oprit Borgerhout. De afrit Deurne blijft steeds open.

De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de Ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

Verkeersborden en -lichten aangepast

“We zijn ons zeer bewust van de zware hinder die de werken zullen veroorzaken en nemen alle mogelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken”, zegt Jef Schoenmaekers. “Daarom worden de werken gepland in de verkeersluwere periode van de herfstvakantie. Verder worden verschillende rijstroken tegelijk aangepakt om zo de periode van de herstelling zo kort mogelijk te houden”

Er zal dag en nacht gewerkt worden om de herstelling zo snel mogelijk af te ronden. Om weggebruikers te waarschuwen, zullen de dynamische borden boven de snelweg al op de knooppunten in Lummen en Gent weggebruikers aanraden alternatieve routes te kiezen. Tot slot zal de lichtenregeling aan het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Bisschoppenhoflaan tijdelijk aangepast worden om het verkeer vlotter te laten afwikkelen.

Door dvd
Bekijk hier de actuele verkeersinformatie en reistijden op de Antwerpse Ring en aansluitende snelwegen.