Meer dan 500 rugstreeppadden verhuisd voor Oosterweel

Foto: Reinhardt Strubbe

Antwerpen -

Lantis, de opdrachtgever van de Oosterweelverbinding in Antwerpen, heeft de voorbije weken samen met Natuurpunt en oliemaatschappij Total liefst 521 rugstreeppadden en duizenden paddenlarven gevangen en verhuisd. Van een braakliggend Total-terrein verhuisden ze naar een natuurgebied in Ekeren. De verhuis was nodig omdat het terrein in kwestie in de toekomst gebruikt zal worden voor de aanleg van het Oosterweelknooppunt nabij de nieuwe Scheldetunnel.

De rugstreeppad is een bedreigde en beschermde diersoort en er moest dus een oplossing gezocht worden voor de exemplaren die bedreigd worden door de Oosterweelwerken, waarvan het ontwerp werd aangepast om het Noordkasteel te behouden. Die oplossing werd gevonden in de Bospolder in Ekeren, een natuurgebied dat erg geschikt zou zijn voor de padden. “De rugstreeppadden verkiezen een zachte ondergrond om zich in te graven en schuilplaatsen te maken”, zegt bioloog Koen Maes, die de operatie leidde. “We kozen voor dit natuurgebied omdat de zandgrond er een ideaal leefgebied vormt voor de padden.”

Aan de paddenverhuis ging heel wat voorbereiding vooraf. Personeel van Total Polymers Antwerp creëerde eerst twee ondiepe poelen om de padden naartoe te lokken tijdens het paarseizoen, waarna de padden daar werden gevangen. Ook de dikkopjes en eiersnoeren werden met een schepnet ingezameld en naar Ekeren gebracht. Eén van de twee poelen blijft nog tot volgend jaar liggen, zodat eventuele resterende padden dan nog verhuisd kunnen worden.

Door Belga
VisualWerfwijzer