Vrederechter trekt zelf naar rechtbank omdat hij te hard moet werken op verkiezingsdag

Foto: pol de wilde - corelio

Dat bijzitters of tellers met smoesjes afkomen om niet te moeten meehelpen aan de verkiezingen is vaste prik. Dat een vrederechter zelf naar de rechter stapt om aan zijn burgerplicht te ontsnappen, is veeleer ongezien. Toch dagvaardt een Kortrijkse vrederechter de staat omdat hij op 26 mei “te hard” moet werken.

Al jaren is de Kortrijkse vrederechter Christophe Robbe voorzitter van een gemeentelijk hoofdbureau. Een taak die hij met plezier vervult, ook al verplicht de wet hem. Die bepaalt immers dat het gemeentelijk hoofdbureau van gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton op de dag van de verkiezingen wordt voorgezeten door de vrederechter of een plaatsvervanger.

Maar dit jaar heeft Bernadette Vandeputte, de voorzitter van de kieskring West-Vlaanderen, Christophe Robbe wat extra werk gegeven. Zo is hij niet alleen verantwoordelijk voor één hoofdbureau in Avelgem, maar ook voor twee andere hoofdbureaus op dezelfde plaats. En daar gaat vrederechter Robbe niet mee akkoord. Zelf wil hij niet reageren op de zaak, maar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel behandelt vrijdag een klacht van hem over zijn taak op zondag 26 mei. De vrederechter vindt dat hij op de dag van de verkiezingen te hard moet werken.

Extra vergoeding

Voor Robbe, die vrijdag zichzelf zal verdedigen in de zaak tegen de Belgische staat, is het niet alleen een technische, maar ook een principiële kwestie. Hij vindt dat hij “schade lijdt, aangezien hij als voorzitter van drie kantonhoofd­bureaus aanzienlijke meer­inspanningen dient te leveren en vrije tijd dient te besteden om zijn taken behoorlijk te vervullen”.

In zijn brief aan de rechtbank uit Robbe ook zijn bezorgdheid over het feit dat er in Avelgem nog manueel gestemd wordt. Door de “zeer grote logistieke last en rompslomp die in kieskantons met manuele stemming gepaard gaat” vreest hij veel extra uren te moeten kloppen. Dus eist hij dat de Belgische staat die “onwettige beslissing” meteen intrekt. Eén hoofdbureau wil hij voorzitten, maar geen drie.

Gebeurt dat niet, dan vindt de vrederechter dat hij recht heeft op een schadevergoeding, die hij zelf begroot op zo’n 1.000 euro. Een pak meer dan wat vrederechters, tellers of bijzitters doorgaans krijgen als compensatie voor hun burgerplicht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bedroeg die vergoeding 28 tot 40 euro, afhankelijk van hoe gestemd werd. De mensen in de telbureaus kregen vorig jaar 19 euro.

Of zijn collega’s hem volgen, moet vrijdag blijken. Tot dan onthoudt Christophe Robbe zich van alle commentaar op de zaak.

Door Matthias Vanderaspoilden,