Weg met de voordelen voor bedrijfswagens en tankkaarten: Groen steekt nek uit met grote klimaatberekening

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: rr

Tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderen, de energie-efficiëntie met 45% verhogen, 60% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen, 80.000 extra jobs creëren en 2% extra duurzame groei realiseren. Dat zijn de doelstellingen van het ‘paKt 2030’-voorstel dat Groen donderdag heeft voorgesteld. De partij maakt zich sterk dat het financiële plaatje van het plan klopt en zelfs voor 2 miljard euro aan terugverdieneffecten kan opleveren.

Inzake mobiliteit wordt de fiscale steun voor bedrijfswagens vervangen door een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Het fiscale gunstregime voor de tankkaart verdwijnt al volgend jaar, de voordelen voor de bedrijfswagen worden tegen 2022 afgebouwd. De prijzen in het openbaar vervoer worden bevroren. “Tegen 2025 komen er 100.000 zitplaatsen bij op de trein, tegen 2030 gaan we voor een vermindering van de pendeltijd met 30%”, stelde Vlaams fractieleider Björn Rozska. Het budget voor fietsinfrastructuur vervijfvoudigt.

Groen gaat wat betreft de natuur ook voor een echte betonstop en kernverdichting. Tegen 2030 komt er 10.000 hectare bos bij zodat iedereen een bos heeft op maximum vijf kilometer van zijn woonst.

Inzake energie wordt ingezet op energie-efficiëntie en de elektrificatie van warmte en transport en de afbouw van fossiele en kernenergie. Overbodige kosten worden uit de energiefactuur gelicht, waardoor in totaal 100 miljoen gewonnen wordt en het sociaal energietarief wordt uitgebreid, kondigde Kamerfractieleider Kristof Calvo aan. Zonnedelen wordt gepromoot.

Wat betreft wonen voorziet Groen een verdrievoudiging van het renovatieritme, de extra ondersteuning voor huurwoningen en lage inkomens en de renovatie van sociale woningen, zodat de energiefactuur daalt. Elke burger krijgt een renovatieportefeuille.

Groen wil ook met de industrie een ‘green deal’ afsluiten voor een klimaatneutrale transitie. De subsidiëring van de energiekosten (meer dan 350 miljoen) wordt afgebouwd en bij de hervorming van het Europese ETS-systeem in 2024 moeten de gratis emissierechten op de schop. België moet koploper worden in circulaire economie en plastic afval wordt verminderd. Deze industriële transitie moet 11.000 extra jobs opleveren.

Wat voeding betreft, moet de veestapel afgebouwd worden, ingezet worden op lokale kweek en op landbouwgrond voor landbouwers. Er komt een klimaatfonds voor onafhankelijke landbouwers, terwijl gemikt wordt op 1.500 extra jobs in de biologische landbouw.

En valt dat te betalen?

Groen stelde donderdag ook een tabel voor waaruit moet blijken dat het plan ook financieel haalbaar is. De financiering houdt geen rekening met het mobiliseren van spaargeld of terugverdieneffecten in de toekomst. “Met de afschaffing van absurde subsidies voor fossiele brandstoffen investeren we in meer natuur, een groenere industrie en hernieuwbare energie”, vat Calvo het samen. Dankzij de slimme kilometerheffing (2,65 miljard euro) kunnen de forfaitaire verkeersbelastingen (1,6 miljard) afgeschaft worden en kan fors extra geïnvesteerd worden in openbaar vervoer.

“De afschaffing van de fiscale steun voor bedrijfswagens zetten we om in een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vervuilende bedrijven verlagen we de energiefactuur en versterken we de koopkracht. Dat is eerlijk en dat is groen”, aldus nog Kristof Calvo. Het stopzetten van subsidies op fossiele brandstoffen is goed voor 1,6 miljard euro.

Door jvh

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Voor jou geselecteerd