Patrick Dewael (Open Vld) haalt uit naar Peter De Roover (N-VA): “Net als de weerman vertelt u elke dag iets anders”

Bron © BELGA

Indien N-VA na twee jaar zijn kar keert, dan moet die partij zelf haar conclusies trekken. Dat wierp Open Vld-fractieleider Patrick Dewael zijn N-VA-collega Peter De Roover voor de voeten tijdens het debat over het VN-migratiepact. “Ofwel legt u zich neer bij een beslissing, ofwel verlaat u de regering. Je kan niet zowel binnen als buiten de regering zitten”.

De Vlaamse liberaal verweet de N-VA zijn mening te hebben gewijzigd omwille van het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen, en de remonte van Vlaams Belang, maar ook nadat Oostenrijk zich plots tegen het pact verzette. “Een kanselier die wordt gesteund door extreemrechts. En wij zouden dat land moeten achterna lopen. Ik denk er nog niet aan”.

“Elke dag iets anders”

De Roover vond dat Open Vld en CD&V maar weinig regeringssolidariteit aan de dag leggen. Dewael kaatste de bal terug. Hij wees erop dat ons land twee jaar lang mee heeft onderhandeld over het VN-pact, en dat alle regels en wetten zijn gevolgd. “Consensuspolitiek mag u niet opvatten als: na twee jaar plots niet meer akkoord gaan en de andere drie moeten hun 180 graden keren”, aldus Dewael. “Ik heb niet het gevoel dat u de laatste dagen en weken veel empathie heeft getoond. U komt elke dat met iets nieuws en met rode lijnen”.

Dewael vergeleek zijn N-VA-collega De Roover met weerman Frank Deboosere. “Net als de weerman gaat u elke dag naar de radio en elke dag vertelt u iets anders”.

De N-VA-fractieleider trekt een verdegingslinie rond het feit dat de instemming met het VN-pact nooit formeel werd geagendeerd op een ministerraad. “Wanneer heeft uw vicepremier het punt op de agenda geagendeerd? Nooit”, reageerde Dewael.

“Problemen nooit gehoord”

Nog voor de Open Vld’er was Servais Verherstraeten (CD&V) al van leer getrokken tegen de houding van N-VA. Hij gaf een opsomming van alle punten die op vraag van de regering aan het pact werden toegevoegd of eruit werden verwijderd. “Wij hebben twee jaar onderhandeld, niet als een grijze muis, maar actief geparticipeerd”, aldus de christendemocratische fractieleider. “Daarom waren we in september akkoord. Daarom heeft de premier zijn woord gegeven op de tribune van de VN”.

“Als je twee jaar samenwerkt en successen boekt, dan zet je door. Als je problemen hebt, leg ze dan op tafel. Ik heb gelezen dat N-VA een dertigtal problemen heeft met het pact. Ik heb ze niet gezien. Ik heb ze nooit gehoord”, luidde het.

Meteen trok hij van leer tegen de campagne die N-VA dinsdag opstartte, en snel weer introk, tegen het migratiepact. “Beelden, foto’s en tekst die de waarheid geweld aandoen en die getuigen van een fundamenteel gebrek aan menselijkheid”, stelde Verherstraeten, die daarop applaus kreeg vanop bijna alle banken behalve N-VA. “Allemaal fake news, allemaal smakeloos”.

“U bent de eerste minister van dit land”, richtte de CD&V’er zich richting premier Michel. “In die hoedanigheid geven wij u een mandaat om naar Marrakesh en New York te gaan om het migratiepact goed te keuren”.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Voor jou geselecteerd