N-VA weigert stekker uit de regering te trekken: “Ze zullen ons er moeten uitduwen”

N-VA stapt helemaal niet uit de regering. Ook maandag niet wanneer premier Charles Michel op het vliegtuig richting Marrakech stapt, waar het VN-Migratiepact officieel boven de doopvont wordt gehouden. Volgens de Vlaams-nationalisten heeft de aanwezigheid van de premier daar geen enkele juridische waarde en is hij daar niet in naam van de regering, enkel in naam van het parlement. De politieke saga gaat dus gewoon door. En zo wordt de ‘rode lijn’ van N-VA die aanvankelijk in Marrakech lag, verschoven naar New York, waar het Migratiepact écht zal moeten ondertekend worden.

“Ze zullen ons eruit moeten duwen”. Bij N-VA valt te horen dat zij absoluut niet zelf de stekker uit de regering willen trekken. Die is hopeloos verdeeld over het Migratiepact. N-VA wil er hoegenaamd niet van weten, de andere drie regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V, willen het absoluut goedkeuren. Nadat bleek dat N-VA niet meer te vermurwen was, nam premier Michel gisteren de vlucht vooruit en kondigde hij aan dat hij het parlement ging vragen zich uit te spreken over het pact en dat hij maandag zeker naar Marrakech gaat. Iedereen – en ook CD&V en Open Vld - gingen ervan uit dat N-VA ontslag zou nemen uit Michel I, maar dat is dus niet het geval.

(Lees verder onder de video)

N-VA stapt niet uit regering nu premier Michel toch naar Marrakech gaat Video: TVL

“Beslissen over Marrakech is een bevoegdheid van de regering. Die moet daar dus over beslissen.”

Coup de théatre dan ook deze voormiddag toen bleek dat de Vlaams-nationalisten gewoon blijven zitten in de regering. Kamerfractieleider Peter De Roover kondigde dat in de commissie Buitenlandse Zaken aan. Die stemt vandaag over de goedkeuring van het pact, maar volgens De Roover heeft de resolutie geen enkele juridische waarde. Het is volgens de grondwet (artikel 167) immers de regering die bevoegd is voor internationale samenwerking en verdragen en pacten. “Wij uit de regering stappen? Toch niet op basis van een resolutie die de regering niet bindt? Dit is maar een spelletje van de oppositie,” verklaarde De Roover.

“Niet in naam van België”

N-VA trekt dus zelf de stekker niet uit deze noodlijdende ploeg. De partij ging naar eigen zeggen te rade bij juristen en concludeerde dat Michel wel naar Marrakech mag gaan, maar dat hij daar gewoon niet in naam van België kan aankondigen dat ons land achter het pact staat. “Hij is daar dan in naam van het parlement, maar dat heeft niets over dat pact te zeggen. België keurt dit dus niet goed”. Ook in New York – waar er op 19 december echt wordt gestemd over de tekst – zal Michel volgens de Vlaams-nationalisten niet op het groene stemknopje kunnen duwen. Zolang niet alle partijen binnen de regering het daar over eens zijn, is er gewoon geen standpunt van België. Enkel zich onthouden kan dan, is de redenering.

De politieke saga gaat dus voort. N-VA rekent erop dat de andere partijen haar er zullen moeten uitduwen indien ze het pact goedgekeurd willen zien. Iets anders gaat gewoon niet. En dus zullen de anderen de stekker er moeten uittrekken. “Wij werken voort in de regering en doen voort met dingen waarover we akkoord zijn,” zegt De Roover nog.

Rode lijn?

Het partijtje zwarte pieten doorschuiven gaat dus door. Niemand wil de verantwoordelijkheid op zich nemen om de regering echt te doen vallen. De “rode lijn” die N-VA trok over Michel die niet naar Marrakech mocht gaan, is ondertussen een stuk opgeschoven, naar New York dus, maar de partij van Bart De Wever blijft virulent tegen het pact gekant en gaat er dus van uit dat het juridisch niet kan worden goedgekeurd zonder haar steun. Maar of andere juristen het daar mee eens zijn, is nog niet duidelijk. Is het zo dat Michel naar Marrakech kan gaan in naam van het parlement? Of is hij daar toch niet gewoon als leider van de regering? En wat betekent dat juridisch?

Zeker is alvast dat de regering Michel I dood en begraven lijkt, maar er nog altijd geen begrafenisondernemer is gevonden.